Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Kapłańska (Kpł 20)

KARY ZA NIEZACHOWANIE ŚWIĘTOŚCI

Kary za bałwochwalstwo

1
Dalej Pan powiedział do Mojżesza:
2
“Mów do Izraelitów: Ktokolwiek spośród
synów Izraela albo spośród przybyszów, którzy osiedlili się w Izraelu, da
jedno ze swoich dzieci Molochowi, będzie ukarany śmiercią. Miejscowa ludność
ukamienuje go.
3
Ja sam zwrócę oblicze moje przeciwko takiemu człowiekowi i
wyłączę go spośród jego ludu, ponieważ dał jedno ze swoich dzieci Molochowi,
splugawił mój święty przybytek, zbezcześcił moje święte imię.
4
Jeżeli
miejscowa ludność zasłoni oczy przed takim człowiekiem, który dał jedno ze
swoich dzieci Molochowi, i nie zabije go,
5
to Ja sam zwrócę oblicze moje
przeciwko takiemu człowiekowi i przeciwko jego rodzinie i wyłączę go spośród
jego ludu, jak również i tych wszystkich, którzy go naśladują, którzy
uprawiają nierząd z Molochem.
6
Także przeciwko każdemu, kto się zwróci do
wywołujących duchy albo do wróżbitów, aby uprawiać z nimi nierząd, zwrócę
oblicze i wyłączę go spośród jego ludu.
7
Uświęćcie się więc i bądźcie
świętymi, bo Ja jestem <święty>. Ja, Pan, Bóg wasz!
8
Będziecie strzec ustaw
moich i wykonywać je. Ja jestem Pan, który was uświęca!

Ochrona rodziny i małżeństwa

9
Ktokolwiek złorzeczy ojcu albo matce, będzie ukarany śmiercią:
złorzeczył ojcu lub matce, ściągnął śmierć na siebie.
10
Ktokolwiek
cudzołoży z żoną bliźniego, będzie ukarany śmiercią i cudzołożnik, i
cudzołożnica.
11
Ktokolwiek obcuje cieleśnie z żoną swojego ojca, odsłania
nagość ojca: będą ukarani śmiercią oboje, sami tę śmierć na siebie
ściągnęli.
12
Ktokolwiek obcuje cieleśnie z synową, będzie razem z nią
ukarany śmiercią: popełnili sromotę, sami tę śmierć na siebie ściągnęli.
13

Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą,
popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, sami tę śmierć na siebie
ściągnęli.
14
Jeżeli kto bierze za żonę kobietę i jej matkę, dopuszcza się
rozpusty: on i ona będą spaleni w ogniu, aby nie było rozpusty wśród was.
15

Ktokolwiek obcuje cieleśnie ze zwierzęciem wylewając nasienie, będzie
ukarany śmiercią. Zwierzę także zabijecie.
16
Jeśli kobieta zbliży się do
jakiegoś zwierzęcia, aby z nim się złączyć, zabijesz i kobietę, i zwierzę.
Oboje będą ukarani śmiercią, sami śmierć na siebie ściągnęli.
17
Jeżeli kto
weźmie swoją siostrę, córkę swojego ojca albo swojej matki i będzie oglądał
jej nagość, a ona będzie oglądać jego nagość, jest to czyn haniebny, oboje
będą zgładzeni w obecności synów ich ludu. Ten, kto odsłonił nagość swojej
siostry, zaciągnie winę.
18
Jeżeli kto obcuje cieleśnie z kobietą mającą
miesięczne krwawienie i odsłoni jej nagość, obnaża źródło jej [krwi], a ona
też odsłoni źródło swojej krwi, to oboje będą wyłączeni spośród swojego
ludu.
19
Nie będziesz odsłaniał nagości siostry swojej matki albo siostry
swojego ojca, to byłoby to samo, co obnażyć własne ciało. Oni poniosą za to
winę.
20
Ktokolwiek obcuje ze swoją ciotką, odsłania nagość swojego wuja.
Poniosą oni swój grzech – umrą bezdzietnie.
21
Ktokolwiek bierze żonę
swojego brata, popełnia kazirodztwo. Odsłonił nagość swojego brata – będą
bezdzietni.

Upomnienie końcowe

22
Będziecie strzec wszystkich moich ustaw i wszystkich moich wyroków i
będziecie je wykonywać, aby was nie wypluła ziemia, do której was
wprowadzam, abyście mieszkali w niej.
23
Nie będziecie postępować według
obyczajów narodu, który wypędzam przed wami. Ponieważ wszystkie te rzeczy
czynili, napełnili Mnie obrzydzeniem.
24
Dlatego powiedziałem wam: wy
posiądziecie ich ziemię, Ja sam daję wam ją w dziedzictwo, ziemię opływającą
w mleko i miód. Ja jestem Pan, Bóg wasz, który oddzieliłem was od innych
narodów.

Zwierzęta nieczyste. Zakończenie

25
Będziecie odróżniać zwierzęta czyste od nieczystych, ptaki nieczyste
od czystych. Nie będziecie plugawić siebie samych przez zwierzęta i ptaki
ani przez wszystko, co się roi po ziemi, przez wszystko, co oddzieliłem od
was jako nieczyste.
26
Będziecie dla Mnie święci, bo Ja jestem święty, Ja
Pan, i oddzieliłem was od innych narodów, abyście byli moimi.
27
Jeżeli jaki
mężczyzna albo jaka kobieta będą wywoływać duchy albo wróżyć, będą ukarani
śmiercią. Kamieniami zabijecie ich. Sami ściągnęli śmierć na siebie”.

Zostaw wpis