Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Kapłańska (Kpł 21)

ŚWIĘTOŚĆ KAPŁANÓW

Świętość zwykłego kapłana

1
Potem Pan powiedział do Mojżesza: “Mów do kapłanów, synów Aarona, i
powiedz im: [Kapłan] nie będzie się narażał na nieczystość z powodu zwłok
zmarłego krewnego,
2
chyba tylko z powodu najbliższych krewnych, z powodu
matki, ojca, syna, córki, brata,
3
siostry dziewicy, która jest mu
[szczególnie] bliska, ponieważ nie należy do żadnego męża. Z jej powodu może
się narazić na nieczystość rytualną.
4
Ale kapłan nie będzie się narażał na
nieczystość rytualną z powodu krewnych swej żony. Byłoby to
zbezczeszczenie.
5
Nie będą sobie strzygli głowy do skóry, nie będą golili
krajów brody, nie będą nacinali swojego ciała.
6
Będą święci dla swojego
Boga, nie będą bezcześcić imienia Bożego, bo oni składają Panu ofiary
spalane, pokarm swojego Boga, a więc będą świętością.
7
Nie wezmą za żonę
nierządnicy lub kobiety pohańbionej. Nie wezmą kobiety wypędzonej przez
męża, bo [kapłan] jest poświęcony Bogu.
8
Będziesz go uważał za świętego, bo
on ofiaruje pokarm Boży. Będzie święty dla ciebie, bo Ja jestem święty, Ja
Pan, który was uświęcam!
9
Jeżeli córka kapłana bezcześci siebie nierządem,
bezcześci przez to swojego ojca. Będzie spalona w ogniu.

Świętość arcykapłana

10
Kapłan, który jest wyższy godnością ponad braci, na którego głowę
była wylana oliwa namaszczenia, który był wprowadzony w czynności
kapłańskie, wkładając szaty nie będzie rozpuszczał włosów i nie będzie
rozdzierał swych szat.
11
W ogóle nie zbliży się do żadnego zmarłego, nie
narazi się na nieczystość rytualną ani z powodu ojca, ani z powodu matki.
12

Nie będzie wychodził z przybytku świętego, nie będzie bezcześcił świętego
przybytku swego Boga, bo ma na sobie [jak] diadem oliwę namaszczenia swego
Boga. Ja jestem Pan!
13
Za żonę weźmie tylko dziewicę.
14
Nie weźmie za żonę
ani wdowy, ani rozwódki, ani pohańbionej, ani nierządnicy: żadnej z takich
nie weźmie, ale weźmie dziewicę spośród swych krewnych.
15
Nie zbezcześci
potomstwa między krewnymi, bo Ja jestem Pan, który go uświęca!”

Kto jest niezdolny do kapłaństwa

16
Dalej Pan powiedział do Mojżesza:
17
“Tak mów do Aarona: Ktokolwiek z
potomków twoich według ich przyszłych pokoleń będzie miał jakąś skazę, nie
będzie mógł się zbliżyć, aby ofiarować pokarm swego Boga.
18
Żaden człowiek,
który ma skazę, nie może się zbliżać – ani niewidomy, ani chromy, ani mający
zniekształconą twarz, ani kaleka,
19
ani ten, który ma złamaną nogę albo
rękę,
20
ani garbaty, ani niedorozwinięty, ani ten, kto ma bielmo na oku,
ani chory na świerzb, ani okryty liszajami, ani ten, kto ma zgniecione
jądra.
21
Żaden z potomków kapłana Aarona, mający jakąś skazę, nie będzie
się zbliżał, aby złożyć spalaną ofiarę Panu. On ma skazę – nie będzie się
zbliżał, aby ofiarować pokarm swego Boga.
22
Jednakże wolno mu jeść pokarm
swego Boga, zarówno święty, jak i najświętszy.
23
Tylko nie będzie
podchodził do zasłony i nie będzie się zbliżał do ołtarza, bo ma skazę. Nie
będzie bezcześcił moich świętości, bo Ja, Pan, jestem tym, który je
uświęca!”

24
Mojżesz powiedział to Aaronowi, jego synom i wszystkim Izraelitom.

Zostaw wpis