Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Kapłańska (Kpł 23)

CZASY ŚWIĘTE

Szabat

1
Dalej Pan powiedział do Mojżesza:
2
“Mów do Izraelitów i powiedz im: Oto
czasy święte Pana, na które będziecie wzywać ich zwołaniami świętymi, to są
moje czasy święte!
3
Przez sześć dni praca będzie wykonywana, ale siódmego
dnia jest uroczysty szabat, jest zwołanie święte, nie będziecie wykonywać [w
tym dniu] żadnej pracy – to jest szabat dla Pana we wszystkich waszych
siedzibach.

Pascha i Święto Przaśników

4
Oto czasy święte dla Pana, zwołanie święte, na które wzywać ich
będziecie w określonym czasie.
5
W pierwszym miesiącu, czternastego dnia
miesiąca, o zmierzchu, jest Pascha dla Pana.
6
A piętnastego dnia tego
miesiąca jest Święto Przaśników dla Pana – przez siedem dni będziecie jedli
tylko przaśne chleby.
7
Pierwszego dnia będzie dla was zwołanie święte: nie
będziecie wykonywać żadnej pracy.
8
Przez siedem dni będziecie składali w
ofierze dla Pana ofiarę spalaną, siódmego dnia będzie święte zwołanie, nie
będziecie [w tym dniu] wykonywać żadnej pracy”.

Pierwociny

9
Potem Pan powiedział do Mojżesza:
10
“Mów do Izraelitów i powiedz im:
Kiedy wejdziecie do ziemi, którą Ja wam dam, i zbierzecie plon,
przyniesiecie kapłanowi snop jako pierwociny waszego plonu.
11
On dokona
gestu kołysania snopa przed Panem, aby był przez Niego łaskawie przyjęty.
Dokona nim gestu kołysania w następnym dniu po szabacie.
12
W dniu gestu
kołysania snopa złożycie ofiarę całopalną dla Pana, baranka bez skazy,
urodzonego w tym samym roku,
13
wraz z ofiarą pokarmową dwóch dziesiątych
efy najczystszej mąki zaprawionej oliwą, jako ofiarę spalaną, miłą woń dla
Pana, a także ofiarę płynną – ćwierć hinu wina.
14
Aż do tego dnia nie
będziecie jedli ani chleba, ani prażonych ziaren, ani kaszy, zanim nie
przyniesiecie daru dla waszego Boga. Jest to ustawa wieczysta dla waszych
pokoleń, we wszystkich waszych siedzibach.

Święto Tygodni

15
I odliczycie sobie od dnia po szabacie, od dnia, w którym
przyniesiecie snopy do wykonania nimi gestu kołysania, siedem tygodni
pełnych,
16
aż do dnia po siódmym szabacie odliczycie pięćdziesiąt dni i
wtedy złożycie nową ofiarę pokarmową dla Pana.

17
Przyniesiecie z waszych siedzib po dwa chleby do wykonania nimi gestu
kołysania, każdy z dwóch dziesiątych efy najczystszej mąki, kwaszone. To
będą pierwociny dla Pana.
18
Oprócz chleba złożycie w ofierze siedem
baranków bez skazy, jednorocznych, jednego młodego cielca i dwa barany. One
będą ofiarą całopalną dla Pana razem z ofiarą pokarmową i z ofiarą płynną.
Będzie to ofiara spalana, miła woń dla Pana.
19
Ofiarujecie też jednego
kozła jako ofiarę przebłagalną i dwa baranki jednoroczne jako ofiarę
biesiadną.
20
Kapłan wykona nimi przed Panem gest kołysania razem z chlebami
pierwocin, razem z dwoma barankami. Będzie to rzecz poświęcona Panu,
przeznaczona dla kapłana.
21
Tego samego dnia zwołacie lud. Będzie to dla
was zwołanie święte. Nie będziecie wykonywać tego dnia żadnej pracy. Jest to
ustawa wieczysta we wszystkich waszych siedzibach, dla waszych pokoleń.
22

Kiedy będziecie zbierali plon waszej ziemi, nie będziecie wycinali
doszczętnie skraju pola i nie będziecie zbierali do końca kłosów. Zostawisz
je dla ubogiego i dla przybysza. Ja jestem Pan, Bóg wasz!”

Święto nowiu w siódmym miesiącu

23
Następnie Pan powiedział do Mojżesza:
24
“Powiedz Izraelitom:
Pierwszego dnia siódmego miesiąca będziecie obchodzić uroczysty szabat,
trąbienie w róg i święte zwołanie.
25
Nie będziecie [wtedy] wykonywać żadnej
pracy. Złożycie ofiary spalane dla Pana”.

Dzień Przebłagania

26
Dalej Pan powiedział do Mojżesza:
27
“Dziesiątego dnia siódmego
miesiąca jest Dzień Przebłagania. Będzie to dla was zwołanie święte.
Będziecie pościć i będziecie składać Panu ofiary spalane.
28
W tym dniu nie
będziecie wykonywać żadnej pracy, bo jest to Dzień Przebłagania, ażeby
dokonano przebłagania za wasze winy przed Panem, Bogiem waszym.
29
Każdy
człowiek, który nie będzie pościł tego dnia, będzie wyłączony spośród swego
ludu.
30
Każdego człowieka, który będzie pracował tego dnia, wytracę
spośród jego ludu.
31
Żadnej pracy nie będziecie wykonywać. Jest to ustawa
wieczysta dla wszystkich pokoleń, we wszystkich waszych siedzibach.
32

Będzie to dla was uroczysty szabat. Będziecie pościli. Dziewiątego dnia
miesiąca, wieczorem, to jest od wieczora do wieczora, będziecie obchodzić
wasz szabat”.

Święto Namiotów czyli “Kuczek”

33
Po czym Pan powiedział do Mojżesza:
34
“Powiedz Izraelitom:
Piętnastego dnia tego siódmego miesiąca jest Święto Namiotów przez siedem
dni dla Pana.
35
Pierwszego dnia jest zwołanie święte: nie będziecie
wykonywać żadnej pracy.
36
Przez siedem dni będziecie składać ofiary spalane
dla Pana. Ósmego dnia będzie dla was zwołanie święte i złożycie ofiarę
spalaną dla Pana. To jest uroczyste zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać [w
tym dniu] żadnej pracy.

37
To są czasy święte dla Pana, na które będziecie dokonywać świętego
zwołania, aby składać ofiarę spalaną dla Pana: ofiarę całopalną, ofiarę
pokarmową, ofiarę krwawą i ofiarę płynną, każdego dnia to, co jest na ten
dzień przeznaczone,
38
niezależnie od szabatów Pana, niezależnie od waszych
darów, niezależnie od wszystkich ślubów waszych i niezależnie od wszystkich
dobrowolnych ofiar, które będziecie składać dla Pana.
39
Tak więc
piętnastego dnia siódmego miesiąca, kiedy zbierzecie plony ziemi, będziecie
obchodzić święto Pana przez siedem dni. Pierwszego dnia jest uroczysty
szabat. Ósmego dnia także uroczysty szabat.
40
Weźcie sobie pierwszego dnia
owoce pięknych drzew, liście palmowe, gałązki gęstych drzew i wierzb
nadrzecznych. Będziecie się weselić przed Panem, Bogiem waszym, przez siedem
dni.
41
Będziecie obchodzić to święto dla Pana co roku przez siedem dni. To
jest ustawa wieczysta dla waszych pokoleń. W siódmym miesiącu będziecie je
obchodzić.
42
Przez siedem dni będziecie mieszkać w szałasach. Wszyscy
tubylcy Izraela będą mieszkali w szałasach,
43
aby pokolenia wasze
wiedziały, że kazałem Izraelitom mieszkać w szałasach, kiedy wyprowadziłem
ich z ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz!”
44
Mojżesz ogłosił
Izraelitom o czasach świętych dla Pana.

Zostaw wpis