Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Kapłańska (Kpł 26)

UPOMNIENIA KOŃCOWE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA I PRZEKLEŃSTWA

Błogosławieństwo ziemi

1
Nie będziecie sobie czynili bożków, nie będziecie sobie stawiali posągów
ani stel. Nie będziecie umieszczać w waszym kraju kamieni rzeźbionych, aby
im oddawać pokłon, bo Ja jestem Pan, Bóg wasz.
2
Strzec będziecie moich
szabatów, czcić będziecie mój święty przybytek. Ja jestem Pan!
3
Jeżeli
będziecie postępować według moich ustaw i będziecie strzec przykazań moich i
wprowadzać je w życie,
4
dam wam deszcz w swoim czasie, ziemia będzie
przynosić plony, drzewo polne wyda owoc,
5
młocka przeciągnie się u was aż
do winobrania, winobranie aż do siewu, będziecie jedli chleb do sytości,
będziecie mieszkać bezpiecznie w swoim kraju.

Obietnica pokoju i bezpieczeństwa

6
Krajowi udzielę pokoju, tak że będziecie się udawali na spoczynek bez
obawy. Dzikie zwierzęta znikną z kraju. Miecz nie będzie przechodził przez
wasz kraj.
7
Będziecie ścigać nieprzyjaciół, a oni upadną od miecza przed
wami,
8
tak że pięciu waszych będzie ścigać całą setkę, a setka waszych -
dziesięć tysięcy [nieprzyjaciół]. Wasi wrogowie upadną od miecza przed wami.

9
Zwrócę się ku wam, dam wam płodność, rozmnożę was, umocnię moje przymierze
z wami.
10
Będziecie jedli [zboże] z dawnych zapasów, a kiedy przyjdą nowe
zbiory, usuniecie dawne [zapasy].
11
Umieszczę wśród was mój przybytek i nie
będę się wami brzydził.
12
Będę chodził wśród was, będę waszym Bogiem, a wy
będziecie moim ludem.
13
Ja jestem Pan, Bóg wasz, który wyprowadził was z
ziemi egipskiej, abyście przestali być ich niewolnikami. Ja rozbiłem drągi
waszego jarzma i dałem wam możność chodzenia z podniesioną głową.

Skutki przekleństwa: choroby i wojny

14
Jeżeli zaś nie będziecie Mnie słuchać i nie będziecie wykonywać tych
wszystkich nakazów,
15
jeżeli będziecie gardzić moim ustawami, jeżeli
będziecie się brzydzić moimi wyrokami, tak że nie będziecie wykonywać moich
nakazów i złamiecie moje przymierze,
16
to i Ja obejdę się z wami
odpowiednio: ześlę na was przerażenie, wycieńczenie i gorączkę, które
prowadzą do ślepoty i rujnują zdrowie. Wtedy na próżno będziecie siali wasze
ziarno. Zjedzą je wasi nieprzyjaciele.
17
Zwrócę oblicze przeciwko wam,
będziecie pobici przez nieprzyjaciół. Ci, którzy was nienawidzą, będą
rządzili wami, a wy będziecie uciekać nawet wtedy, kiedy was nikt nie będzie
ścigał.

Posucha i nieurodzaj

18
Jeżeli i wtedy nie będziecie Mnie słuchać, będę w dalszym ciągu karał
was siedem razy więcej za wasze grzechy.
19
Rozbiję waszą dumną potęgę,
sprawię, że niebo będzie dla was jak z żelaza, a ziemia jak z brązu.
20
Na
próżno będziecie się wysilać – wasza ziemia nie wyda żadnego plonu, a drzewo
na ziemi nie da owoców.

Dzikie zwierzęta

21
Jeżeli [nadal] będziecie postępować Mnie na przekór i nie zechcecie
Mnie słuchać, ześlę na was siedmiokrotne kary za wasze grzechy:
22
ześlę na
was dzikie zwierzęta, które pożrą wasze dzieci, zniszczą bydło, zmniejszą
zaludnienie, tak że wasze drogi opustoszeją.

Wojna, zaraza i głód

23
Jeżeli i wtedy nie poprawicie się i będziecie postępować Mnie na
przekór,
24
to i Ja postąpię wam na przekór i będę was karał siedmiokrotnie
za wasze grzechy.
25
Ześlę na was miecz, który się pomści za złamanie
przymierza. Jeżeli wtedy schronicie się do miast, ześlę zarazę pomiędzy was,
tak że wpadniecie w ręce nieprzyjaciół.
26
Rozbiję wam podporę chleba, tak
że dziesięć kobiet będzie piec chleb w jednym piecu. Będą wam wydzielać
chleb na wagę, tak że jedząc nie będziecie syci.

Zagłada i wygnanie

27
Jeżeli i wtedy nie będziecie Mi posłuszni i będziecie Mi postępować
na przekór,
28
to i Ja z gniewem wystąpię przeciwko wam i ześlę na was
siedmiokrotne kary za wasze grzechy.
29
Będziecie jedli ciało synów i córek
waszych.
30
Zniszczę wasze wyżyny słoneczne, rozbiję wasze stele, rzucę
wasze trupy na trupy waszych bożków, będę się brzydzić wami.
31
Zamienię w
ruiny wasze miasta, spustoszę wasze miejsca święte, nie będę wchłaniał
przyjemnej woni waszych ofiar.
32
Ja sam spustoszę ziemię, tak że będą się
zdumiewać wasi wrogowie, którzy ją wezmą w posiadanie.
33
Was samych
rozproszę między narodami, dobędę za wami miecza, ziemia wasza będzie
spustoszona, miasta wasze zburzone.

Kraj będzie zamieniony w pustynię

34
Wtedy ziemia będzie obchodzić swoje szabaty przez wszystkie dni swego
spustoszenia, a wy będziecie w kraju nieprzyjaciół. Wtedy ziemia będzie
odpoczywać i obchodzić swoje szabaty.
35
Przez wszystkie dni swego
spustoszenia będzie obchodzić szabat, którego nie obchodziła w latach
szabatowych, kiedy w niej mieszkaliście.
36
Co się zaś tyczy tych, co
pozostaną, ześlę do ich serc lękliwość w ziemi nieprzyjaciół, będzie ich
ścigać szmer unoszonego wiatrem liścia, będą uciekać jak od miecza, będą
padać nawet wtedy, kiedy nikt nie będzie ich ścigał.
37
Będą się przewracać
jeden na drugiego, jak gdyby przed mieczem, chociaż nikt nie będzie ich
ścigał. Nie będziecie mogli ostać się przed nieprzyjaciółmi.
38
Zginiecie
między narodami, pochłonie was ziemia nieprzyjacielska.
39
A ci, którzy
pozostaną z was, zgniją z powodu swego przestępstwa w ziemiach
nieprzyjacielskich, z powodu przestępstw swoich przodków zgniją, tak jak i
oni.

Miłosierdzie dla pokutujących

40
Wtedy uznają przestępstwo swoje i przestępstwo swoich przodków, to
jest zdradę, którą popełnili względem Mnie, i to, że Mnie postępowali na
przekór,
41
wskutek czego Ja postępowałem na przekór im i zaprowadziłem ich
do kraju nieprzyjacielskiego, ażeby upokorzyło się ich nieobrzezane serce i
ażeby zapłacili za swoje przestępstwo.
42
Wtedy przypomnę sobie moje
przymierze z Jakubem, przymierze z Izaakiem i przymierze z Abrahamem.
Przypomnę sobie o tym i przypomnę o kraju.
43
Ale przedtem ziemia będzie
opuszczona przez nich i będzie spłacać swoje szabaty przez to, że będzie
spustoszona z ich winy, a oni będą spłacać swoje przestępstwo, ponieważ
odrzucili moje wyroki i brzydzili się moimi ustawami.
44
Jednakże nawet
wtedy, kiedy będę w kraju nieprzyjacielskim, nie odrzucę ich i nie będę się
brzydził nimi do tego stopnia, żeby ich całkowicie zniszczyć i zerwać moje
przymierze z nimi, bo Ja jestem Pan, ich Bóg.
45
Przypomnę sobie na ich
korzyść o przymierzu z ich przodkami, kiedy wyprowadziłem ich z ziemi
egipskiej na oczach narodów, abym był ich Bogiem. Ja jestem Pan!”
46
To są
ustawy, wyroki i prawa, które Pan ustanowił między sobą a Izraelitami na
górze Synaj za pośrednictwem Mojżesza.

Zostaw wpis