Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Kapłańska (Kpł 27)

DODATEK
SPŁATA ŚLUBÓW I DZIESIĘCIN PIENIĘDZMI

Oszacowanie ludzi

1
Dalej Pan powiedział do Mojżesza:
2
“Mów do Izraelitów i powiedz im:
Jeżeli kto chce się uiścić ze ślubu, według twojej oceny dotyczącego jakiejś
osoby wobec Pana,
3
tak będziesz oceniał: jeżeli chodzi o mężczyznę w wieku
od dwudziestu do sześćdziesięciu lat, to będzie on oceniony na pięćdziesiąt
syklów srebra według wagi przybytku.
4
Jeżeli chodzi o kobietę, to będzie
ona oceniona na trzydzieści syklów.
5
Jeżeli chodzi o młodzież w wieku od
pięciu do dwudziestu lat, to chłopiec będzie oceniony na dwadzieścia syklów,
a dziewczyna na dziesięć syklów.
6
Jeżeli chodzi o dzieci w wieku od jednego
miesiąca do pięciu lat, to chłopiec będzie oceniony na pięć syklów srebra, a
dziewczynka na trzy sykle srebra.
7
Jeżeli chodzi o ludzi starszych w wieku
od sześćdziesięciu lat wzwyż, to mężczyzna będzie oceniony na piętnaście
syklów, a kobieta na dziesięć syklów.
8
Jeżeli jednak ktoś jest tak ubogi,
że nie może spłacić według twego oszacowania, to postawi osobę ślubowaną
przed kapłanem, a ten ją oszacuje. Według możności tego, który ślubował,
kapłan ją oszacuje.

Oszacowanie bydła

9
Jeżeli chodzi o bydlęta, które są składane w darze dla Pana, to
wszystko z nich, co jest złożone w darze dla Pana, będzie rzeczą świętą.
10

Nie wolno ich zamieniać, nie wolno ich zastępować innym bydlęciem, ani
lepszego gorszym, ani gorszego lepszym. Jeżeli zaś kto zechce taką zamianę
uczynić, to jedno i drugie bydlę będzie rzeczą świętą.
11
Jeżeli chodzi o
bydlę nieczyste, takie, które nie bywa składane w darze dla Pana, to
postawią to bydlę przed kapłanem,
12
a kapłan je oszacuje według tego, czy
będzie dobre, czy marne. Taka będzie jego wartość, jak oszacuje je kapłan.

13
Jeżeli [ofiarodawca] chce je wykupić, to doda piątą część do jego
oszacowania.

Oszacowanie domu

14
Jeżeli kto poświęci swój dom dla Pana jako rzecz świętą, to kapłan
oszacuje ten dom według tego, czy jest dobry, czy marny. Jak kapłan go
oszacuje, taka będzie jego wartość.
15
Jeżeli zaś ofiarodawca zechce wykupić
ten dom, doda do jego oszacowania jedną piątą i dom będzie jego.

Oszacowanie własności gruntowej dziedzicznej

16
Jeżeli kto poświęci dla Pana część swej dziedzicznej posiadłości, to
twoje oszacowanie jej będzie zależne od ilości ziarna używanego na siew -
jeden chomer jęczmienia będzie się równał pięćdziesięciu syklom srebra.
17

Jeżeli poświęci swój grunt w roku jubileuszowym, oszacowanie twoje będzie w
mocy.
18
Jeżeli zaś poświęci swój grunt po roku jubileuszowym, to kapłan
obliczy sumę pieniędzy według lat, które pozostają do następnego roku
jubileuszowego i odpowiednio obniży oszacowanie.
19
Jeżeli ofiarodawca
zechce wykupić swój grunt, to doda do twego oszacowania jedną piątą, i grunt
wróci do niego.
20
Ale jeżeli nie wykupi gruntu i jeżeli ten grunt będzie
sprzedany innemu człowiekowi, to nie będzie mógł być wykupiony.
21
W takim
razie, kiedy grunt stanie się wolny w roku jubileuszowym, będzie należał do
Pana jako rzecz święta, jako pole pod klątwą. Stanie się on posiadłością
kapłana.

Oszacowanie gruntów kupionych

22
Jeżeli zaś kto poświęci dla Pana grunt kupiony, który nie należy do
jego dziedzicznej posiadłości,
23
to kapłan obliczy wysokość oszacowania aż
do roku jubileuszowego, a ofiarodawca odda jeszcze tego samego dnia Panu
sumę oszacowania jako rzecz świętą.
24
W roku jubileuszowym grunt wróci do
tego, od kogo był kupiony, czyją był dziedziczną posiadłością.
25
Każde
twoje oszacowanie będzie dokonywane na podstawie sykla przybytku. Jeden sykl
równa się dwudziestu gerom.

Wykup pierworodnych bydła

26
Jednak nikt nie będzie poświęcał Panu pierworodnego bydlęcia, które i
tak już należy do Pana. Czy to jest cielec, czy to jest baran, należy on do
Pana.
27
Jeżeli chodzi o bydlę nieczyste, to można je wykupić za sumę twego
oszacowania, dodając do niej jedną piątą. Jeżeli nie będzie wykupione, to
będzie sprzedane według sumy twego oszacowania.

Poświęcenie przez “cherem”

28
Jeżeli kto poświęci co ze swej własności dla Pana jako “cherem”:
człowieka, bydlę albo część gruntu dziedzicznego – to ta rzecz nie będzie
sprzedana ani wykupiona. Każde “cherem” jest rzeczą najświętszą dla Pana.
29

Żaden człowiek, który jest poświęcony dla Pana jako “cherem”, nie może być
wykupiony. Musi on być zabity.

Wykup dziesięciny

30
Każda dziesięcina z ziemi, z zasiewu ziemi albo z owoców drzewa
należy do Pana, jest rzeczą poświęconą dla Pana.
31
Jeżeli kto chce wykupić
część swej dziesięciny, to doda do niej jedną piątą.
32
Każda dziesięcina z
bydła większego lub mniejszego, które przechodzi pod laską pasterską, jest
rzeczą poświęconą dla Pana.
33
Nie będzie się rozróżniać, co jest dobre, a
co marne, nie będzie się robić żadnej zamiany. Jeżeli jednak kto uczyni
zamianę, to oba bydlęta – i jedno, i drugie – będą rzeczą poświęconą dla
Pana. Nie mogą być wykupione”.

34
To są przykazania, które Pan dał Mojżeszowi na górze Synaj dla
Izraelitów.

Zostaw wpis