Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Liczb (Lb 12)

Chaserot. Narzekania Miriam i Aarona

1
Miriam i Aaron mówili źle przeciw Mojżeszowi z powodu Kuszytki, którą
wziął za żonę. Rzeczywiście bowiem wziął za żonę Kuszytkę.
2
Mówili: “Czyż
Pan mówił z samym tylko Mojżeszem? Czy nie mówił również z nami?” A Pan to
usłyszał.
3
Mojżesz zaś był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze
wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi.
4
I zwrócił się nagle Pan do Mojżesza,
Aarona i Miriam: “Przyjdźcie wszyscy troje do Namiotu Spotkania”. I poszli
wszyscy troje,
5
a Pan zstąpił w słupie obłoku, zatrzymał się u wejścia do
namiotu i zawołał na Aarona i Miriam. Gdy obydwoje podeszli,
6
rzekł:

“Słuchajcie słów moich:
Jeśli jest u was prorok,
objawię mu się przez widzenia,
w snach będę mówił do niego.

7
Lecz nie tak jest ze sługą moim, Mojżeszem.
Uznany jest za wiernego w całym moim domu.

8
Twarzą w twarz mówię do niego –
w sposób jawny, a nie przez wyrazy ukryte.
On też postać Pana ogląda.
Czemu ośmielacie się przeciwko memu słudze,
przeciwko Mojżeszowi, źle mówić?”

9
I zapalił się gniew Pana przeciw nim. Odszedł [Pan],
10
a obłok oddalił
się od namiotu, lecz oto Miriam stała się nagle biała jak śnieg od trądu.
Gdy Aaron do niej się zwrócił, spostrzegł, że była trędowata.
11
Wtedy rzekł
Aaron do Mojżesza: “Proszę, panie mój, nie karz nas za grzech, któregośmy
się nierozważnie dopuścili i jesteśmy winni.
12
Nie dopuść, by ona stała się
jak martwy [płód], który na pół zgniły wychodzi z łona swej matki”.
13
Wtedy
Mojżesz błagał głośno Pana: “O Boże, spraw, proszę, by znowu stała się
zdrowa”.
14
Pan rzekł do Mojżesza: “Gdyby jej ojciec plunął w twarz, czyż
nie musiałaby się przez siedem dni wstydzić? Tak ma być ona przez siedem dni
wyłączona z obozu, a potem może znowu powrócić”.
15
Zgodnie z tym została
Miriam na siedem dni wyłączona z obozu. Lud jednak nie ruszył dalej, zanim
Miriam nie została przyjęta z powrotem.
16
Następnie lud wyruszył z Chaserot
i rozbił obóz na pustyni Paran.

Zostaw wpis