Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Liczb (Lb 13)

Wywiad w ziemi Kanaan

1
Odezwał się znowu Pan do Mojżesza tymi słowami:
2
“Poślij ludzi, aby
zbadali kraj Kanaan, który chcę dać synom Izraela. Wyślecie po jednym z
każdego pokolenia ich przodków, tych wszystkich, którzy są w nich
książętami”.
3
Wysłał ich więc Mojżesz zgodnie z rozkazem Pana z pustyni
Paran, a byli ci mężowie wodzami Izraelitów.
4
A oto ich imiona: Z pokolenia
Rubena Szammua, syn Zakkura;
5
z pokolenia Symeona Szafat, syn Choriego;
6
z
pokolenia Judy Kaleb, syn Jefunnego;
7
z pokolenia Issachara Jigeal, syn
Józefa;
8
z pokolenia Efraima Ozeasz, syn Nuna;
9
z pokolenia Beniamina
Palti, syn Rafu;
10
z pokolenia Zabulona Gaddiel, syn Sodiego;
11
z
pokolenia Józefa: z pokolenia Manassesa Gaddi, syn Susiego;
12
z pokolenia
Dana Ammiel, syn Gemalliego;
13
z pokolenia Asera Setur, syn Miszaela;
14
z
pokolenia Neftalego Nachbi, syn Wafsiego;
15
z pokolenia Gada Geuel, syn
Makiego.
16
Oto imiona mężów, których Mojżesz posłał celem rozpoznania
kraju. Ozeaszowi, synowi Nuna, dał [później] Mojżesz imię Jozue.
17
Mojżesz
posłał ich celem zbadania ziemi Kanaan, mówiąc: “Idźcie przez Negeb, a
następnie wstąpcie na góry.
18
Zobaczcie, jaki jest kraj, a mianowicie jaki
lud w nim mieszka, czy jest silny czy też słaby, czy jest liczny, czy też
jest go mało.
19
Jaki jest kraj, w którym on mieszka: dobry czy zły, i jakie
miasta, w których on mieszka: obronne czy bez murów?
20
Dalej, jaka jest
ziemia: urodzajna czy nie, zalesiona czy bez drzew? Bądźcie odważni i
przynieście coś z owoców tej ziemi”. A był to właśnie czas dojrzewania
winogron.
21
Wyruszyli więc i badali kraj od pustyni Sin aż do Rechob, u
Wejścia do Chamat.
22
Ciągnęli przez Negeb i przybyli do Hebronu, gdzie
przebywali Achiman, Szeszaj i Talmaj – Anakici. Hebron został zbudowany
siedem lat wcześniej niż Soan w Egipcie.
23
Przybyli aż do doliny Eszkol.
Tam odcięli gałąź krzewu winnego razem z winogronami i ponieśli ją we dwóch
na drągu; do tego [zabrali] jeszcze nieco jabłek granatu i fig.
24
Miejsce
to nazwano doliną Eszkol, ze względu na winogrona, które tam Izraelici
odcięli.
25
Po czterdziestu dniach wrócili z rozpoznania kraju.
26
Przyszli
na pustynię Paran do Kadesz i stanęli przed Mojżeszem i Aaronem oraz przed
całą społecznością Izraelitów, złożyli przed nimi sprawozdanie oraz pokazali
owoce kraju.
27
I tak im opowiedzieli: “Udaliśmy się do kraju, do którego
nas posłałeś. Jest to kraj rzeczywiście opływający w mleko i miód, a oto
jego owoce.
28
Jednakże lud, który w nim mieszka, jest silny, a miasta są
obwarowane i bardzo wielkie. Widzieliśmy tam również Anakitów.
29
Amalekici
zajmują okolice Negebu; w górach mieszkają Chetyci, Jebusyci i Amoryci,
Kananejczycy wreszcie mieszkają nad morzem i nad brzegami Jordanu”.
30
Wtedy
próbował Kaleb uspokoić lud, [który zaczął się burzyć] przeciw Mojżeszowi, i
rzekł: “Trzeba ruszyć i zdobyć kraj – na pewno zdołamy go zająć”.
31
Lecz
mężowie, którzy razem z nim byli, rzekli: “Nie możemy wyruszyć przeciw temu
ludowi, bo jest silniejszy od nas”.
32
I rozgłaszali złe wiadomości o kraju,
który zbadali, mówiąc do Izraelitów: “Kraj, któryśmy przeszli, aby go
zbadać, jest krajem, który pożera swoich mieszkańców. Wszyscy zaś ludzie,
których tam widzieliśmy, są wysokiego wzrostu.
33
Widzieliśmy tam nawet
olbrzymów – Anakici pochodzą od olbrzymów – a w porównaniu z nimi wydaliśmy
się sobie jak szarańcza i takimi byliśmy w ich oczach”.

Zostaw wpis