Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Liczb (Lb 20)

OD KADESZ DO MOABU

Wody Meriba

1
W pierwszym miesiącu przybyła cała społeczność Izraelitów na pustynię Sin.
Lud zatrzymał się w Kadesz; tam też umarła i tam została pogrzebana Miriam.

2
Gdy zabrakło społeczności wody, zeszli się przeciw Mojżeszowi i
Aaronowi.
3
I kłócił się lud z Mojżeszem, wołając: “Lepiej by było, gdybyśmy
zginęli, jak i bracia nasi, przed Panem.
4
Czemuście wyprowadzili
zgromadzenie Pana na pustynię, byśmy tu razem z naszym bydłem zginęli?
5

Dlaczegoście wywiedli nas z Egiptu i przyprowadzili na to nędzne miejsce,
gdzie nie można siać, nie ma drzew figowych ani winorośli, ani drzewa
granatowego, a nawet nie ma wody do picia?”
6
Mojżesz i Aaron odeszli od
tłumu i skierowali się ku wejściu do Namiotu Spotkania. Tam padli na twarz,
a ukazała się im chwała Pana.
7
I przemówił Pan do Mojżesza:
8
“Weź laskę i
zbierz całe zgromadzenie, ty wespół z bratem twoim Aaronem. Następnie
przemów w ich obecności do skały, a ona wyda z siebie wodę. Wyprowadź wodę
ze skały i daj pić ludowi oraz jego bydłu”.
9
Stosownie do nakazu zabrał
Mojżesz laskę sprzed oblicza Pana.
10
Następnie zebrał Mojżesz wraz z
Aaronem zgromadzenie przed skałą i wtedy rzekł do nich: “Słuchajcie, wy
buntownicy! Czy potrafimy z tej skały wyprowadzić dla was wodę?”
11

Następnie podniósł Mojżesz rękę i uderzył dwa razy laską w skałę. Wtedy
wypłynęła woda tak obficie, że mógł się napić zarówno lud, jak i jego bydło.

Ukaranie Mojżesza i Aarona

12
Rzekł znowu Pan do Mojżesza i Aarona: “Ponieważ Mi nie uwierzyliście
i nie objawiliście mojej świętości wobec Izraelitów, dlatego wy nie
wprowadzicie tego ludu do kraju, który im daję”.
13
To są wody Meriba,
gdzie się spierali Izraelici z Panem i gdzie On objawił wobec nich swoją
świętość.

Edom odmawia Izraelowi przejścia

14
Z Kadesz wyprawił Mojżesz posłów do króla Edomu, <żeby mu
powiedzieli>: “Tak mówi brat twój, Izrael: Ty znasz wszystkie utrapienia,
jakie na nas spadły.
15
Niegdyś powędrowali przodkowie nasi do Egiptu, i
przebywaliśmy tam długi czas. Egipcjanie jednak źle się obchodzili z nami,
podobnie jak i z przodkami naszymi.
16
Wołaliśmy wtedy do Pana, a On
usłyszał głos nasz i posłał anioła, który nas wyprowadził z Egiptu.
Znajdujemy się teraz w Kadesz, mieście położonym na granicy twego obszaru.

17
Pozwól nam łaskawie przejść przez twoją ziemię. Nie pójdziemy przez pola
ani winnice i nie będziemy pić wody ze studni. Chcemy jedynie skorzystać z
drogi królewskiej i nie zboczymy ani na prawo, ani na lewo, dopóki nie
przejdziemy twoich granic”.
18
Odpowiedział im Edom: “Nie pójdziecie przez
nasz kraj, w przeciwnym razie zastąpimy wam drogę z mieczem w ręku”.
19

Odpowiedzieli im wówczas Izraelici: “Chcemy jedynie przejść utartą drogą. A
gdybyśmy pili waszą wodę – tak my, jak i trzody nasze – zapłacimy. Nie
chodzi o nic więcej, tylko o zwykłe przejście”.
20
Odpowiedział Edom: “Nie
przejdziecie!” I wyszedł Edom naprzeciw nich z wojskiem licznym i dobrze
uzbrojonym.
21
Zabronił Edom przejścia Izraelowi przez swoje granice, Izrael
więc odszedł w bok od niego.

Śmierć Aarona

22
Izraelici – cała społeczność – ruszyli z Kadesz i przybyli pod górę
Hor.
23
Na górze Hor, leżącej na granicy ziemi Edom, przemówił Pan do
Mojżesza i Aarona:
24
“Aaron zostanie przyłączony do swoich przodków, gdyż
nie wejdzie do ziemi, którą dam synom Izraela, dlatego że sprzeciwiliście
się memu rozkazowi u wód Meriba.
25
Weź Aarona i syna jego Eleazara i
przyprowadź ich na górę Hor.
26
Tam niech zdejmie Aaron swoje szaty, a ty
ubierzesz w nie jego syna Eleazara, Aaron zaś będzie przyłączony [do
przodków]. Tam on umrze”.
27
Mojżesz postąpił według rozkazu Pana, i weszli
na oczach całej społeczności na górę Hor.
28
Mojżesz zdjął z Aarona jego
szaty i przyodział nimi jego syna Eleazara. Aaron umarł na szczycie góry, a
Mojżesz z Eleazarem zstąpili na dół.
29
Skoro dowiedziała się cała
społeczność, że Aaron umarł, opłakiwał go dom Izraela przez trzydzieści dni.

Zostaw wpis