Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Liczb (Lb 6)

Nazireat

1
Przemówił znowu Pan do Mojżesza tymi słowami:
2
“Tak mów do Izraelitów:
gdy jaki mężczyzna lub kobieta złoży ślub nazireatu, aby się poświęcić dla
Pana,
3
musi się powstrzymać od wina i sycery, nie może używać octu winnego
i octu z sycery ani soku z winogron; nie wolno mu jeść winogron zarówno
świeżych, jak i suszonych.
4
Przez cały czas trwania nazireatu nie będzie
niczego spożywać z winnego szczepu, począwszy od winogron niedojrzałych aż
do wytłoczyn.
5
Przez cały czas trwania nazireatu nożyce nie dotkną jego
głowy. Dopóki nie upłynie okres czasu, na który poświęcił się Panu, będzie
święty i ma pozwolić, by włosy jego rosły swobodnie.
6
W okresie, kiedy jest
poświęcony dla Pana, nie może się zbliżyć do żadnego trupa.
7
Nawet przy
swoim zmarłym ojcu, matce, bracie czy siostrze nie może zaciągnąć
nieczystości, gdyż nosi na swej głowie [znamię] poświęcenia dla Pana.
8

Podczas całego okresu trwania nazireatu jest poświęcony dla Pana.
9
Gdyby
jednak ktoś nagle przy nim umarł, i sprowadził przez to nieczystość na jego
poświęconą głowę, to on ostrzyże ją w dniu oczyszczenia: ostrzyże ją dnia
siódmego.
10
Ósmego dnia przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie
kapłanowi przy wejściu do Namiotu Spotkania.
11
Jednego złoży kapłan jako
ofiarę przebłagalną, drugiego zaś na ofiarę całopalną, i dokona przebłagania
za niego, za winę, jaką zaciągnął przy zwłokach zmarłego. W ten dzień
zostanie znów głowa jego poświęcona.
12
Poświęci się znowu dla Pana na czas
nazireatu i przyprowadzi baranka rocznego jako ofiarę zadośćuczynienia.
Poprzedni jednak okres nie będzie policzony, gdyż splamił swoje poświęcenie.

13
Takie jest prawo dotyczące nazirejczyków. W dniu, kiedy upłynie czas
nazireatu, przyprowadzi się go ku wejściu do Namiotu Spotkania.
14
A on
przyniesie jako dar ofiarny dla Pana baranka jednorocznego bez skazy na
ofiarę całopalną, dalej, jednoroczną owieczkę bez skazy na ofiarę
przebłagalną i barana bez skazy jako ofiarę biesiadną,
15
nadto kosz chlebów
przaśnych z najczystszej mąki zaprawionej oliwą i przaśne podpłomyki
pomazane oliwą, łącznie z przynależną do nich ofiarą pokarmową i płynną.
16

Kapłan zaniesie wszystko przed Pana i złoży ofiarę przebłagalną oraz ofiarę
całopalenia.
17
Barana natomiast złoży jako ofiarę biesiadną dla Pana,
łącznie z koszem chlebów przaśnych. Kapłan złoży potem jego ofiarę pokarmową
i płynną.
18
Wtedy u wejścia do Namiotu Spotkania ostrzyże nazirejczyk swe
poświęcone włosy i rzuci je w ogień, w którym płonie ofiara biesiadna.
19

Następnie weźmie kapłan ugotowaną łopatkę barana, chleb przaśny z kosza oraz
przaśny podpłomyk i złoży je na ręce nazirejczyka, gdy on już ostrzyże swe
włosy.
20
Kapłan darami ofiarnymi wykona gest kołysania przed Panem; jest
to święty dar należny kapłanowi prócz mostka kołysania i uda odłożonego na
ofiarę. Odtąd może nazirejczyk pić wino.
21
Takie jest prawo odnoszące się
tak do nazirejczyka, który złoży śluby, jak do darów ofiarnych ślubowanych
Panu, niezależnie od tego, na co go stać. Stosownie do ślubu winien wypełnić
wszystkie prawa swego nazireatu”.

22
I mówił znowu Pan do Mojżesza tymi słowami:
23
“Powiedz Aaronowi i
jego synom: tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im:
24
Niech cię
Pan błogosławi i strzeże.
25
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską.
26
Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech
cię obdarzy pokojem.
27
Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a Ja
im będę błogosławił”.

Zostaw wpis