Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Liczb (Lb 8)

Lampy świecznika

1
Mówił Pan do Mojżesza tymi słowami:
2
“Tak mów do Aarona i to mu powiedz:
Gdy ustawisz lampy, wtedy siedem lamp ma rzucać światło na przednią stronę
świecznika”.
3
Aaron uczynił tak; na przedniej stronie świecznika umieścił
jego lampy według nakazu, jaki dał Pan Mojżeszowi.
4
Świecznik zaś był
wykonany w następujący sposób: był kuty ze złota – od podstawy aż do kwiatów
był kuty. Był on sporządzony zgodnie z wzorem, jaki Pan podał Mojżeszowi.

Ofiarowanie lewitów

5
Mówił znów Pan do Mojżesza tymi słowami:
6
“Wyłącz lewitów spośród
Izraelitów i oczyść ich.
7
Postąpisz zaś z nimi w ten sposób, aby ich
oczyścić: pokropisz ich wodą przebłagania, ogolą całe swoje ciało, wypiorą
szaty, i wtedy będą czyści.
8
Następnie wezmą młodego cielca ze stada i
należącą do tego ofiarę pokarmową z najczystszej mąki zaprawionej oliwą; ty
zaś weźmiesz drugiego cielca ze stada na ofiarę przebłagalną.
9
Każ wystąpić
lewitom przed Namiot Spotkania i zbierz całe zgromadzenia Izraelitów.
10
Gdy
wyprowadzisz lewitów przed Pana, Izraelici włożą na nich ręce.
11
Następnie
Aaron gestem kołysania wobec Pana przekaże lewitów jako ofiarę ze strony
Izraelitów i będą przeznaczeni na służbę dla Pana.
12
Lewici włożą ręce na
głowy cielców, a ty jednego z nich złożysz na ofiarę przebłagalną, a
drugiego jako całopalenie dla Pana, by w ten w sposób dokonać nad lewitami
obrzędu przebłagania.
13
Stawisz lewitów przed Aaronem i jego synami i
ofiarujesz ich Panu gestem kołysania.
14
Wyodrębnij lewitów spośród
Izraelitów, gdyż oni do Mnie należą.
15
Gdy ich oczyścisz i ofiarujesz
gestem kołysania, przyjdą lewici służyć w Namiocie Spotkania.
16
Są oni Mnie
oddani na własność spośród Izraelitów. Biorę ich spośród Izraela w miejsce
tego, co otwiera łono matki – to znaczy [w miejsce] wszystkich
pierworodnych.
17
Do Mnie bowiem należy wszystko, co pierworodne w Izraelu,
tak spośród ludzi, jak też i bydła. Poświęciłem ich dla siebie w owym dniu,
kiedy pobiłem wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej.
18
Obecnie biorę
lewitów w miejsce wszystkich pierworodnych Izraelitów
19
i daję ich Aaronowi
i jego synom jako własność spośród Izraelitów, by za Izraelitów pełnili
służbę w Namiocie Spotkania. Będą wyjednywać przebaczenie dla Izraelitów, by
nie spotkała ich kara, w wypadku gdyby sami zbliżali się do przybytku”.
20

Mojżesz więc, Aaron i cała społeczność Izraelitów postąpili z lewitami tak,
jak Pan rozkazał Mojżeszowi – według tego postąpili Izraelici z nimi.
21

Lewici dokonali swego oczyszczenia i wyprali swoje szaty, Aaron zaś gestem
kołysania ofiarował ich Panu. Potem dokonał nad nimi obrzędu przebłagania,
by w ten sposób zostali oczyszczeni.
22
Następnie zostali lewici dopuszczeni
do pełnienia służby w Namiocie Spotkania pod kierunkiem Aarona i jego synów.
Jak rozkazał Pan Mojżeszowi w sprawie lewitów, tak postąpiono z nimi.
23
I
tak mówił dalej Pan do Mojżesza:
24
“Takie jest prawo odnoszące się do
lewitów: po ukończeniu dwudziestego piątego roku życia mogą służyć w
Namiocie Spotkania.
25
Po ukończeniu pięćdziesięciu lat są wolni od służby i
nie będą jej dalej wykonywać.
26
Mogą wprawdzie pomagać swoim braciom w
Namiocie Spotkania przy wykonywaniu zajęć, ale do właściwej służby nie mogą
być dopuszczeni. Tak masz postąpić z lewitami w sprawie ich służby”.

Zostaw wpis