Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Mądrości (Mdr 6)

NAUKA MĄDROŚCI

Mądrość konieczna dla władców

1
Słuchajcie więc, królowie, i zrozumiejcie,
nauczcie się, sędziowie ziemskich rubieży!

2
Nakłońcie ucha, wy, co nad wieloma panujecie
i chlubicie się mnogością narodów,

3
bo od Pana otrzymaliście władzę,
od Najwyższego panowanie:
On zbada uczynki wasze i zamysły wasze rozsądzi.

4
Będąc bowiem sługami Jego królestwa, nie sądziliście uczciwie
aniście prawa nie przestrzegali,
aniście poszli za wolą Boga,

5
przeto groźnie i rychło natrze On na was,
będzie bowiem sąd surowy nad panującymi.

6
Najmniejszy znajdzie litościwe przebaczenie,
ale mocnych czeka mocna kara.

7
Władca wszechrzeczy nie ulęknie się osoby
ani nie będzie zważał na wielkość.
On bowiem stworzył małego i wielkiego
i jednakowo o wszystkich się troszczy,

8
ale możnym grozi surowe badanie.

9
Do was więc zwracam się, władcy,
byście się nauczyli mądrości i nie upadli.

10
Bo ci, co świętości święcie przestrzegają,
dostąpią uświęcenia,
a którzy się tego nauczyli, ci znajdą [słowa] obrony.

11
Pożądajcie więc słów moich,
pragnijcie, a znajdziecie naukę.

Kto szuka Mądrości, znajdzie ją łatwo

12
Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca:
ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują,
i ci ją znajdą, którzy jej szukają,

13
uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać.

14
Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi,
znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich.

15
O niej rozmyślać – to szczyt roztropności,
a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie:

16
sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni,
objawia się im łaskawie na drogach
i wychodzi naprzeciw wszystkim ich zamysłom.

17
Początkiem jej najprawdziwszym – pragnienie nauki,
a staranie o naukę – to miłość,

18
miłość zaś – to przestrzeganie jej praw,
a poszanowanie praw to rękojmia nieśmiertelności,

19
a nieśmiertelność przybliża do Boga.

20
Tak więc pragnienie Mądrości wiedzie do królestwa.

21
Zatem jeśli wam miłe trony i berła, o władcy ludów,
czcijcie Mądrość, byście królowali na wieki.

Zamiary autora

22
Oznajmię, czym jest Mądrość i jak się zrodziła,
i nie zakryję przed wami tajemnic.
Pójdę jej śladem od początku stworzenia,
jej znajomość wydobędę na światło
i prawdy nie pominę.

23
Nie pójdę też drogą zżerającej zazdrości,
bo ona z Mądrością nie ma nic wspólnego:

24
wielu mądrych to zbawienie świata,
a król rozumny to szczęście narodu.

25
Posłuchajcie więc słów moich,
a odniesiecie korzyść.

Zostaw wpis