Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Nahuma (Na 1)

Tytuł

1
Wyrok na Niniwę. Księga widzenia Nahuma z Elkosz.

Potęga i gniew Pański

Alef

2
Zazdrosnym i mszczącym się Bogiem jest Pan;

(Nun)

mścicielem jest Pan i Władcą [pełnym] gniewu;
Pan mści się nad swymi wrogami i
długo się gniewa na swoich nieprzyjaciół.

Bet

3
Pan jest cierpliwy, ale i potężny siłą;
a oczyszczając – nikogo nie zostawia bez kary.
Wśród burzy i wichru Jego droga,
a chmury – pyłem nóg Jego.

Gimel

4
On gromi morze i On je wysusza,
i wszystkie rzeki zamienia w pustynię.

Dalet

Omdlewa Baszan i Karmel
i więdnie kwiat Libanu.

He

5
Przed Nim drżą góry
i pagórki się rozpływają;

Waw

a ziemia trzęsie się od Jego oblicza –
i ląd, i wszyscy jego mieszkańcy.

Zain

6
Któż się ostoi przed Jego zagniewaniem
i kto wytrzyma Jego zapalczywość?

Chet

Gniew Jego wylewa się jak ogień;
i rozpadają się przed Nim skały.

Tet

7
Dobry jest Pan,
On obroną w dniu niedoli;

Jod

zna tych, którzy Mu ufają.

Zapowiedź spustoszenia Niniwy

Kaf

8
Ale przez spotęgowany wylew
zniszczy On jej miejsce.
I wrogów swoich będzie ścigał ciemnością.

Lamed

9c
Po raz wtóry nie powstanie ucisk…

Mem

9
Cóż – knujecie zło przeciw Panu?
On sprawi zagładę.

Samek

10
Bo jak ciernie razem splecione
i jak pijacy winem upojeni,
jak wyschłe rżysko będą wyniszczeni.

Ain

11
Z ciebie wyszedł ten, który umyślił zło przeciw Panu,
planujący nikczemne zamiary.

12
Tak mówi Pan:
Chociaż nietknięci są i tak liczni,
będą jednak wytępieni i zginą.
Ciebie upokorzyłem – nie upokorzę cię więcej.

13
A teraz złamię jego jarzmo, które jest na tobie,
i porozrywam twe więzy.

14
I Pan rozkazał przeciw tobie:
Imię twoje nie będzie już miało potomstwa,
z domu boga twego usunę
rzeźby i odlewy,
uczynię ci grób, boś nikczemny.

Zostaw wpis