Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Nehemiasza (Ne 6)

Podstęp

1
I oto, gdy do Sanballata, Tobiasza, Araba Geszema i do innych
nieprzyjaciół naszych doszła wiadomość, że odbudowałem mur i że nie pozostał
w nim wyłom – dotychczas tylko jeszcze wrót do bram nie wstawiłem -
2
wtedy
Sanballat i Geszem posłali do mnie następujące zaproszenie: “Pójdź na
wspólne spotkanie do Hakkefirim w dolinie Ono”. Lecz oni zamierzali mi
krzywdę wyrządzić.
3
Więc wyprawiłem do nich posłańców z taką odpowiedzią:
“Wykonuję wielką pracę i nie mogę zejść. Albowiem stanęłaby ta praca, gdybym
ją musiał opuścić, aby zejść do was”.
4
Ale oni przysyłali do mnie z tym
samym cztery razy, ja zaś odpowiadałem im tak samo.
5
Wtedy Sanballat
przysłał do mnie tak samo po raz piąty sługę swego z listem otwartym.
6
W
nim napisano: “Wśród pogan – jak Gaszmu donosi – krąży taka pogłoska: Ty i
Żydzi zamierzacie zbuntować się; dlatego ty odbudowujesz ten mur; ty miałbyś
zostać ich królem; oraz pogłoska,
7
że nawet zamówiłeś proroków, aby
ogłosili o tobie w Jerozolimie: Król jest w Judzie. Oczywiście dowie się o
tym król. Toteż przyjdź na wspólną naradę!”
8
Lecz ja odesłałem mu taką
odpowiedź: “Nie działo się tak, jak ty powiadasz, lecz sam sobie to
wymyśliłeś”.
9
Oni wszyscy bowiem nas straszyli, bo myśleli o nas: “Oni
zniechęcą się do tej roboty, tak że ona nie zostanie wykonana”. A teraz,
[Boże], dodaj mi odwagi!

10
Potem udałem się do mieszkania Szemajasza, syna Delajasza, syna
Mechetabela; miał on bowiem jakąś przeszkodę. Ten mi powiedział:

“Idźmy razem do domu Bożego – do wnętrza świątyni,
i zamknijmy wrota świątyni.
Ktoś chce bowiem przyjść, by cię zabić;
i to tej nocy chce ktoś przyjść, by cię zabić”.

11
I odpowiedziałem: “Czy mąż mojej rangi będzie uciekał? Kto – podobny do
mnie – wszedłszy do świątyni, pozostanie przy życiu? Nie wejdę”.
12

Przeniknąłem bowiem: Nie Bóg go posłał, lecz on wypowiedział to proroctwo o
mnie, ponieważ go przekupili Tobiasz wraz z Sanballatem.
13
Po to został on
przekupiony, abym się przeląkł i tak uczynił, i zgrzeszył. Miało im to
posłużyć do zniesławienia mnie, aby mogli mnie lżyć.
14
Nie zapomnij, Boże
mój, Tobiaszowi i Sanballatowi tych uczynków ich, jak również prorokini
Noadii i innym prorokom, którzy chcieli mnie przestraszyć.

15
I mur został wykończony dwudziestego piątego dnia miesiąca Elul, po
pięćdziesięciu dwóch dniach.
16
Gdy to usłyszeli wszyscy nieprzyjaciele nasi
i gdy wszyscy nasi sąsiedzi pogańscy to ujrzeli, wydało się im to czymś
bardzo dziwnym i zrozumieli, że dzieło to zostało wykonane przez naszego
Boga.

Żydowscy stronnicy wrogów

17
Prócz tego w owych dniach możni żydowscy często wysyłali listy do
Tobiasza, a także listy Tobiasza przychodziły do nich;
18
albowiem wielu w
Judzie było z nim związanych przysięgą, gdyż był on zięciem Szekaniasza,
syna Aracha, a syn jego Jochanan poślubił córkę Meszullama, syna Berekiasza.

19
Również dobre wieści o nim mnie opowiadano, a wypowiedzi moje jemu
donoszono. I listy wysyłał Tobiasz, aby mię zastraszyć.

Zostaw wpis