Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 20)

Wojna

1
Jeśli się udasz na wojnę przeciw twemu wrogowi, a zauważysz, że koni,
rydwanów i ludzi tam jest więcej niż u ciebie, nie lękaj się ich, gdyż z
tobą jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej.
2
Gdy
będziecie zaczynali walkę, wystąpi kapłan i przemówi do narodu,
3
mówiąc mu:
“Słuchaj, Izraelu! Zaczynacie dzisiaj walkę przeciw wrogom waszym, niech
trwoga przed nimi was nie ogarnia! Niech serce wam nie drży! Nie bójcie się,
nie lękajcie się!
4
Gdyż z wami wyrusza Pan, Bóg wasz, by walczyć przeciw
wrogom waszym i dać wam zwycięstwo”.

5
Zwierzchnicy niech powiedzą następnie narodowi: “Kto z was zbudował
nowy dom, a jeszcze go nie poświęcił, niech idzie i wraca do swego domu, bo
mógłby zginąć na wojnie, i kto inny by go poświęcił.

6
Kto z was zasadził winnicę, a nie zebrał jej owoców, niech wraca do
domu, bo mógłby zginąć na wojnie, a kto inny by zebrał jej owoce.
7
Kto żonę
poślubił, a jeszcze jej nie sprowadził do siebie, niech wraca do domu, bo
mógłby zginąć na wojnie, a kto inny by ją sprowadził do siebie”.

8
Niech jeszcze zwierzchnicy powiedzą do narodu: “Kto się lęka, czyje
serce drży, niech wraca do domu, by nie struchlało serce jego braci, jak
jego”.

9
Gdy zwierzchnicy skończą mówić do ludu, na czele narodu staną
wodzowie.

Zdobywanie miast

10
Jeśli podejdziesz pod miasto, by z nim prowadzić wojnę, [najpierw]
ofiarujesz mu pokój,
11
a ono ci odpowie pokojowo i bramy ci otworzy, niech
cały lud, który się w nim znajduje, zejdzie do rzędu robotników pracujących
przymusowo, i będą ci służyli.
12
Jeśli ci nie odpowie pokojowo i zacznie z
tobą wojować, oblegniesz je.
13
Skoro ci je Pan, Bóg twój, odda w ręce -
wszystkich mężczyzn wytniesz ostrzem miecza.
14
Tylko kobiety, dzieci,
trzody i wszystko, co jest w mieście, cały łup zabierzesz i będziesz
korzystał z łupu twoich wrogów, których ci dał Pan, Bóg twój.
15
Tak
postąpisz ze wszystkimi miastami daleko od ciebie położonymi, nie będącymi
własnością pobliskich narodów.

16
Tylko w miastach należących do narodów, które ci daje Pan, twój Bóg,
jako dziedzictwo, niczego nie zostawisz przy życiu.
17
Gdyż klątwą obłożysz
Chetytę, Amorytę, Kananejczyka, Peryzzytę, Chiwwitę i Jebusytę, jak ci
rozkazał Pan, Bóg twój,
18
abyście się nie nauczyli czynić wszystkich
obrzydliwości, które oni czynią ku czci bogów swoich, i byście nie grzeszyli
przeciw Panu, waszemu Bogu.

19
Jeśli przez wiele dni będziesz oblegał miasto i walczył z nim, nie
zetniesz jego drzew podkładając siekierę, bo będziesz spożywał z nich owoce.
Dlatego ich nie zniszczysz. Czy drzewo to człowiek, byś je oblegał?
20
Tylko
drzewa znane ci jako nieowocowe zetniesz i zbudujesz sobie narzędzia
oblężnicze przeciw miastu, które z tobą toczy wojnę, aż je zdobędziesz.

Zostaw wpis