Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 24)

Rozwód

1
Jeśli mężczyzna poślubi kobietę i zostanie jej mężem, lecz nie będzie jej
darzył życzliwością, gdyż znalazł u niej coś odrażającego, napisze jej list
rozwodowy, wręczy go jej, potem odeśle ją od siebie.
2
Jeśli ona wyszedłszy
z jego domu, pójdzie i zostanie żoną innego,
3
a ten drugi też ją
znienawidzi, wręczy jej list rozwodowy i usunie ją z domu, albo jeśli ten
drugi mąż, który ją poślubił, umrze,
4
nie będzie mógł pierwszy jej mąż,
który ją odesłał, wziąć jej powtórnie za żonę jako splugawionej. To bowiem
budzi odrazę u Pana, a ty nie możesz dopuścić do takiej nieprawości w kraju,
który ci daje w posiadanie Pan, Bóg twój.

Różne przepisy

5
Jeśli mąż dopiero co poślubi żonę, to nie pójdzie do wojska i żaden
publiczny obowiązek na niego nie przypadnie, lecz pozostanie przez jeden rok
w domu, aby ucieszyć żonę, którą poślubił.

6
Nie wolno brać w zastaw kamienia młyńskiego górnego ani dolnego, gdyż
[tym samym] brałoby się w zastaw samo życie.

7
Jeśli znajdą człowieka, porywającego kogoś ze swych braci, z
Izraelitów – czy sam będzie go używał jako niewolnika, czy go sprzeda -
taki złodziej musi umrzeć. Usuniesz zło spośród siebie.

8
Bardzo pilnie uważaj na plagę trądu, aby uczynić wszystko, o czym was
pouczą kapłani-lewici. Co im zleciłem, tego pilnie będziecie przestrzegali.

9
Przypomnij sobie, co Pan, Bóg twój, uczynił Miriam w drodze, gdyście
wychodzili z Egiptu.

Ochrona słabych

10
Jeśli bliźniemu swemu udzielisz pożyczki z zabezpieczeniem, nie
wejdziesz do jego domu, by zabrać cośkolwiek w zastaw.
11
Na dworze będziesz
stał, a człowiek, któremu pożyczyłeś, wyniesie ci ten zastaw na zewnątrz.
12

Wszakże jeśli to jest człowiek ubogi, nie położysz się spać [nakryty] tym
zastawem,
13
lecz zwrócisz mu zastaw przed zachodem słońca, aby mógł spać
pod swym płaszczem, błogosławiąc tobie, a Pan, Bóg twój, policzy ci to za
dobry czyn.

14
Nie będziesz niesprawiedliwie gnębił najemnika ubogiego i nędznego,
czy to będzie brat twój, czy obcy, o ile jest w twoim kraju, w twoich
murach.
15
Tegoż dnia oddasz mu zapłatę, nie pozwolisz zajść nad nią słońcu,
gdyż jest on biedny i całym sercem jej pragnie; by nie wzywał Pana przeciw
tobie, a to by cię obciążyło grzechem.

16
Ojcowie nie poniosą śmierci za winy synów ani synowie za winy swych
ojców. Każdy umrze za swój własny grzech.
17
Nie będziesz łamał prawa
obcokrajowca i sieroty ani nie weźmiesz w zastaw odzieży od wdowy.
18

Pamiętaj, żeś był niewolnikiem w Egipcie i wybawił cię stamtąd Pan, Bóg
twój; dlatego to ja ci nakazuję zachować to prawo.

19
Jeśli będziesz żął we żniwa na swoim polu i zapomnisz snopka na polu,
nie wrócisz się, aby go zabrać, lecz zostanie dla obcego, sieroty i wdowy,
aby ci błogosławił Pan, Bóg twój, we wszystkim, co czynić będą twe ręce.
20

Jeśli będziesz zbierał oliwki, nie będziesz drugi raz trząsł gałęzi; niech
zostanie coś dla obcego, sieroty i wdowy.
21
Gdy będziesz zbierał winogrona,
nie szukaj powtórnie pozostałych winogron; niech zostaną dla obcego, sieroty
i wdowy.
22
Pamiętaj, żeś i ty był niewolnikiem w ziemi egipskiej; dlatego
ja ci nakazuję zachować to prawo.

Zostaw wpis