Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 30)

Powrót z niewoli

1
Kiedy się spełnią dla ciebie wszystkie te słowa: błogosławieństwo i
przekleństwo, które ci obwieściłem; jeśli rozważysz je w swym sercu, będąc
między wszystkimi narodami, do których Pan, Bóg twój, cię wypędzi -
2
jeśli
wrócisz do Pana, Boga swego, będziesz słuchał jego głosu we wszystkim, co ja
ci dzisiaj rozkazuję, i ty, i synowie twoi z całego swego serca i z całej
swej duszy:
3
odwróci też i Pan, Bóg twój, twoje wygnanie i zlituje się nad
tobą. Zgromadzi cię na nowo spośród wszystkich narodów, gdzie cię Pan, Bóg
twój, rozproszył.
4
Choćby twoi wygnańcy byli na krańcach nieba, zgromadzi
cię stamtąd Pan, Bóg twój, i stamtąd cię zabierze.
5
Sprowadzi cię Pan, Bóg
twój, do ziemi, którą przodkowie twoi otrzymali w posiadanie, abyś ją
odzyskał; uczyni cię szczęśliwym i rozmnoży cię bardziej niż twoich
przodków.

6
Pan, Bóg twój, dokona obrzezania twego serca i serca twych potomków,
żebyś miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej,
po to, abyś żył.
7
Wszystkie te przekleństwa ześle Pan, Bóg twój, na twoich
wrogów i na tych, którzy cię nienawidzą i będą prześladować.
8
Ty znowu
będziesz słuchał głosu Pana, wypełniając wszystkie polecenia, które ja tobie
dziś daję.
9
Pan, Bóg twój, poszczęści tobie w każdym poczynaniu twej ręki,
w owocach twego łona, przychówku bydła i płodach ziemi. Bo Pan na nowo
będzie się cieszył ze świadczenia ci dobrodziejstw, jak cieszył się
wyświadczając je twoim przodkom,
10
jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Boga
swego, przestrzegając jego poleceń i postanowień zapisanych w księdze tego
Prawa; jeśli wrócisz do Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej
swej duszy.

11
Polecenie to bowiem, które ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych
możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem.
12
Nie jest w niebiosach, by
można było powiedzieć: “Któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a
będziemy słuchać i wypełnimy je”.
13
I nie jest za morzem, aby można było
powiedzieć: “Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy
słuchać i wypełnimy je”.
14
Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w
twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić.

Dwie drogi

15
Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i
nieszczęście.
16
Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić
Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się,
a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść.
17

Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał
pokłon obcym bogom, służąc im -
18
oświadczam wam dzisiaj, że na pewno
zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu
Jordanu.
19
Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc
przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc
życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo,
20
miłując Pana, Boga swego,
słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie
trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim:
Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.

Zostaw wpis