Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 32)

Hymn Mojżesza

Wstęp

1
“Uważajcie, niebiosa, na to, co powiem,
słów moich ust słuchaj, ziemio.

2
Nauka moja niech spływa jak deszcz,
niech słowo me pada jak rosa,
jak deszcz rzęsisty na zieleń,
jak deszcz dobroczynny na trawę.

3
Gdyż głosić chcę imię Pana:
uznajcie wielkość Boga naszego;

4
On Skała, dzieło Jego doskonałe,
bo wszystkie drogi Jego są słuszne;
On Bogiem wiernym, a nie zwodniczym,
On sprawiedliwy i prawy.

Opieka Boża

5
Zgrzeszyły przeciw Niemu
“Nie-Jego-Dzieci”, lecz ich zwyrodnienie,
pokolenie zwichnięte, nieprawe.

6
Więc tak odpłacać chcesz Panu,
ludu głupi, niemądry?
Czy nie On twym ojcem, twym stwórcą?
Wszak On cię uczynił, umocnił.

7
Na dawne dni sobie wspomnij.
Rozważajcie lata poprzednich pokoleń.
Zapytaj ojca, by ci oznajmił,
i twoich starców, niech ci powiedzą.

8
Kiedy Najwyższy rozgraniczał narody,
rozdzielał synów człowieczych,
wtedy ludom granice wytyczał
według liczby synów Izraela;

9
bo Jego lud jest własnością Pana,
dziedzictwem Jego wydzielonym jest Jakub.

10
Na pustej ziemi go znalazł,
na pustkowiu, wśród dzikiego wycia,
opiekował się nim i pouczał,
strzegł jak źrenicy oka.

11
Jak orzeł, co gniazdo swoje ożywia,
nad pisklętami swoimi krąży,
rozwija swe skrzydła i bierze je,
na sobie samym je nosi -

12
tak Pan sam go prowadził,
nie było z nim boga obcego.

13
Na wyżyny świata go wyprowadził
i żywił bogactwami pola.
Pozwolił mu miód wysysać ze skały
i oliwę z najtwardszej opoki.

14
Śmietanę od krów, a mleko od owiec
[jeść] wraz z łojem baranków,
baranów, synów Baszanu, i kozłów
razem z najczystszą pszenicą.
Krew piłeś winogron – mocne wino.

Wina Izraela

15
Utył Jeszurun i wierzga
– grubyś, tłusty, otyły.
Boga, Stwórcę swego porzucił,
zelżył Skałę, swoje ocalenie.

16
Bogami obcymi do zazdrości Go pobudzają
i gniewają obrzydliwościami.

17
Złym duchom składają ofiary, nie Bogu,
bogom, których oni nie znają,
nowym, świeżo przybyłym –
nie służyli im wasi przodkowie.

18
Gardzisz Skałą, co ciebie zrodziła,
zapomniałeś o Bogu, który cię zrodził.

Kara

19
Zobaczył to Pan i wzgardził,
oburzony na własnych synów i córki.

20
i rzekł: “Odwrócę od nich oblicze,
zobaczę ich koniec,
gdyż są narodem niestałym,
dziećmi, w których nie ma wierności.

21
Mnie do zazdrości pobudzili nie-bogiem,
rozjątrzyli Mnie swymi czczymi bożkami;
i Ja ich do zazdrości pobudzę nie-ludem,
rozjątrzę ich głupim narodem.

22
Zapłonął żar mego gniewu,
co sięga do głębin Szeolu,
pożera ziemię z plonami,
podwaliny gór zapala.

23
Zgromadzę na nich nieszczęścia,
wypuszczę na nich swe strzały,

24
zmorzy ich głód,
gorączka ich strawi i złośliwa zaraza.
Wbiję w nich kły dzikich zwierząt
z jadem tych, co pełzają w prochu.

25
Na dworze miecz będzie ich pozbawiał dzieci,
a przerażenie po domach,
tak młodzieńców jak panny,
niemowlę ssące i starca.

Czemu nie zgładzeni?

26
I rzekłem: Ja ich wygładzę,
wygubię ich pamięć u ludzi.

27
Alem się bał drwiny wroga,
że przeciwnicy ich będą się łudzić,
mówiąc: Nasza ręka przemożna,
a nie Pan uczynił to wszystko.

28
Gdyż jest to plemię niemądre
i nie mające rozwagi.

29
Jako roztropni zdołaliby pojąć,
zważaliby na swój koniec:

30
Jak może jeden odpędzać tysiące,
a dwóch odpierać dziesięć tysięcy?
Dlatego, że ich sprzedała ich Skała,
że Pan na łup ich wydał.

31
Bo skała ich nie jest jak nasza Skała,
świadkami tego nasi wrogowie.

32
Bo winny ich szczep ze szczepu Sodomy
lub z pól uprawnych Gomory;
ich grona to grona trujące,
co gorzkie mają jagody;

33
ich wino jest jadem smoków,
gwałtowną trucizną żmijową.

Bóg ocali swój lud

34
Czy nie jest to u Mnie schowane,
opatrzone pieczęcią w mych skarbach?

35
Moja jest odpłata i kara,
w dniu, gdy się noga ich potknie.
Nadchodzi bowiem dzień klęski,
los ich gotowy, już blisko”.

36
Bo Pan swój naród obroni,
litość okaże swym sługom;
gdy ujrzy, że ręka omdlała,
że niewolników już nie ma ni wolnych.

37
I powie: “A gdzież ich bogowie,
opoka, do której się uciekali?

38
Ci, co zjadali tłuste ich żertwy
i wino pili z ich płynnych ofiar?
Niech wstaną i niech wam pomogą,
niech staną się waszą obroną.

39
Patrzcie teraz, że Ja jestem, Ja jeden,
i nie ma ze Mną żadnego boga.
Ja zabijam i Ja sam ożywiam,
Ja ranię i Ja sam uzdrawiam,
że nikt z mojej ręki nie uwalnia.

40
Podnoszę rękę ku niebu i mówię:
Tak, Ja żyję na wieki.

41
Gdy miecz błyszczący wyostrzę
i wyrok wykona ma ręka,
na swoich wrogach się pomszczę,
odpłacę tym, którzy Mnie nienawidzą.

42
Upoję krwią moje strzały,
mój miecz napasie się mięsem,
krwią poległych i uprowadzonych,
głowami dowódców nieprzyjacielskich”.

Zakończenie

43
Chwalcie, narody, lud Jego:
bo On odpłaci za krew swoich sług,
odda zapłatę swym wrogom,
oczyści kraj swego ludu”.

44
Poszedł więc Mojżesz z Jozuem, synem Nuna, i wypowiedział wszystkie
słowa tej pieśni do uszu ludu.

Prawo źródłem życia

45
Gdy Mojżesz skończył wygłaszać wszystkie te słowa do całego Izraela,

46
rzekł do nich: “Weźcie sobie do serca te wszystkie słowa, które ja wam
dzisiaj ogłaszam, nakażcie waszym dzieciom pilnie strzec wszystkich słów
tego Prawa.
47
Nie jest ono bowiem dla was rzeczą błahą, bo jest waszym
życiem i dzięki niemu długo żyć będziecie na ziemi, do której idziecie przez
Jordan, aby ją posiąść”.

Zapowiedź śmierci Mojżesza

48
Potem rzekł Pan do Mojżesza tego samego dnia:
49
“Wstąp na tę górę
Abarim: górę Nebo, w ziemi Moabu naprzeciw Jerycha, i spójrz na ziemię
Kanaan, którą daję w posiadanie Izraelitom.
50
Umrzesz tam na górze, na
którą wejdziesz, i połączysz się ze swymi przodkami, jak zmarł Aaron, brat
twój, na górze Hor i połączył się ze swymi przodkami.
51
Ponieważ nie
byliście mi wierni między Izraelitami przy wodach Meriba pod Kadesz, na
pustyni Sin, nie objawiliście mej świętości wśród Izraelitów,
52
dlatego
tylko z daleka ujrzysz tę ziemię, lecz ty tam nie wejdziesz do tej krainy,
którą Ja daję Izraelitom”.

Zostaw wpis