Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Przysłów (Prz 19)

1
Więcej wart biedak, co żyje uczciwie,
niż głupiec o ustach kłamliwych.

2
I gorliwość niedobra przy braku rozwagi,
błądzi, kto biegnie za prędko.

3
Głupota człowieka niszczy mu drogę,
a serce na Pana się gniewa.

4
Bogactwo zyskuje wielu przyjaciół,
biednego opuszcza najbliższy.

5
Fałszywy świadek nie ujdzie karania,
kto kłamstwem oddycha, nie zdoła się wymknąć.

6
Wielu schlebia możnemu,
każdy jest bliski temu, kto daje.

7
Biedaka wszyscy bracia nie lubią,
tym bardziej najbliżsi stronią od niego;
on szuka słów – ale ich nie ma.

8
Kto nabywa mądrość – ten siebie kocha,
kto strzeże rozwagi – ten dobro zdobędzie.

9
Fałszywy świadek nie ujdzie karania,
zginie – kto kłamstwem oddycha.

10
Nie przystoi głupiemu opływać w rozkosze,
tym bardziej słudze – kierować panami.

11
Rozważny człowiek nad gniewem panuje,
a chwałą jego – zapomnienie uraz.

12
Jak ryk lwa, tak zagniewanie króla,
jego życzliwość jak rosa na trawie.

13
Strapieniem dla ojca – syn głupi,
a rynną wciąż cieknącą – kłótliwa kobieta.

14
Dom i bogactwo dziedzictwem po przodkach,
lecz żona rozsądna darem od Pana.

15
Lenistwo pogrąża w ospałość,
głód cierpi dusza niedbała.

16
Strzec przykazań to chronić swe życie,
kto gardzi powagą, zginie.

17
Pożycza [samemu] Panu – kto dla biednych życzliwy,
za dobrodziejstwo On mu nagrodzi.

18
Ćwicz syna, dopóki jest nadzieja,
nie unoś się aż do skrzywdzenia go.

19
Za mocny gniew należy się grzywna,
a chcąc go wyrwać, jeszcze go wzmożesz.

20
Posłuchaj rady, przyjmij naukę,
abyś był mądry w przyszłości.

21
Wiele zamierzeń jest w sercu człowieka,
lecz wola Pana się ziści.

22
Bezczynność człowieka jest jego wyrzutem,
od nierzetelnego lepszy jest ubogi.

23
Bojaźń Pańska prowadzi do życia:
klęska nawiedzi tego, kto lubi spać długo.

24
Leniwy wyciągnie rękę do misy,
ale do ust jej nie doprowadzi.

25
Zbij szydercę – a prosty zmądrzeje,
upomnij mądrego – a nabędzie karności.

26
Kto ojca znieważa, a matkę wypędza,
jest synem bezecnym, zhańbionym.

27
Zaprzestań, synu słuchać pouczeń,
a zbłądzisz bez słów rozsądku.

28
Świadek bezecny drwi sobie z prawości,
usta występne grzech pożerają.

29
Dla szyderców gotowe są baty,
a chłosta na plecy głupiego.

Zostaw wpis