Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Przysłów (Prz 21)

1
Serce króla w ręku Pana jak płynąca woda,
On zwraca je, dokąd [sam] chce.

2
Każdego droga zdaje mu się prawa,
lecz Pan osądza serca.

3
Postępowanie uczciwe i prawe
milsze Panu niż krwawa ofiara.

4
Dumne oczy i serce nadęte,
[ta] pochodnia występnych jest grzechem.

5
Zamiary pracowitego [przynoszą] zysk,
a wszystkich śpieszących się – biedę.

6
Gromadzenie skarbów językiem kłamliwym,
to wiatr ścigany – szukanie śmierci.

7
Przemoc występnych porwie ich samych,
bo nie chcą strzec prawości.

8
Kręta droga zbrodniarza,
niewinny działa z prawością.

9
Lepsze mieszkanie w kącie dachu
niż żona swarliwa i dom obszerny.

10
Dusza grzesznika pożąda zła,
w jego oczach bliźni nie znajduje łaski.

11
Gdy karzą szydercę, mądrzeje prostaczek,
gdy uczą mądrego, on wiedzę zdobywa.

12
Sprawiedliwy [Bóg] myśli o domu zbrodniarza,
w nieszczęście wtrąca nieprawych.

13
Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego,
sam będzie wołał bez skutku.

14
Dar potajemny uśmierza gniew,
a złość największą – podarek w zanadrzu.

15
Cieszy się prawy z czynów uczciwych,
są one postrachem dla ludzi nieprawych.

16
Kto zbacza z drogi rozwagi,
odpocznie w towarzystwie cieni.

17
Popada w nędzę, kto lubi hulanki,
nie wzbogaci się, kto lubi oliwę i wino.

18
Okupem prawego – odstępca,
niewierny – zamiast prawego.

19
Lepiej mieszkać w pustyni
niż z żoną kłótliwą, mrukliwą.

20
Cenny skarb i oliwa w domu mądrego,
a głupiec je marnotrawi.

21
Kto szuka prawości, dobroci,
ten znajdzie życie, <powodzenie> i chwałę.

22
Mądry się wdarł do miasta siłaczy
i zniszczył moc, której ufali.

23
Strzegąc swych ust i języka,
chroni się życie przed uciskami.

24
Pyszałek, samochwał: nazywany szydercą
działa z nadmiaru swej pychy.

25
Pragnienie uśmierca leniucha,
bo jego rękom nie chce się pracować.

26
On tylko pożąda dzień cały,
a prawy udziela – nie szczędzi.

27
Obrzydła ofiara występnych,
tym bardziej złożona w złej myśli.

28
Zginie świadek fałszywy,
kto [umie] słuchać, może ciągle mówić.

29
Niewierny ma upór na twarzy,
a prawy umacnia swe drogi.

30
Nie ma mądrości ani rozumu,
ni rady przeciwko Panu.

31
Na dzień bitwy osiodła się konia,
ale zwycięstwo zależy od Pana.

Zostaw wpis