Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Przysłów (Prz 22)

1
Lepszy szacunek niż wielkie bogactwo,
lepsze uznanie niż srebro i złoto.

2
Spotykają się bogacz i nędzarz –
Pan obydwu jest Stwórcą.

3
Rozważny zło widzi i odwraca się,
nierozważni tam idą – i szkodę ponoszą.

4
Owocem pokory jest bojaźń Pańska,
bogactwo, szacunek i życie.

5
Ciernie, sidła na drodze złoczyńcy,
kto życia strzeże, ten od nich jest z dala.

6
Wdrażaj chłopca w prawidła jego drogi,
a nie zejdzie z niej i w starości.

7
Ubogimi kieruje bogaty,
sługą wierzyciela jest dłużnik.

8
Kto sieje zło, zbiera nieszczęście,
kij jego gniewu przepadnie.

9
Błogosławiony, czyj wzrok miłosierny,
bo chlebem dzieli się z biednym.

10
Przepędź szydercę, a kłótnia ustąpi,
ucichnie zatarg i potwarz.

11
Kto kocha czystych sercem,
kto ma wdzięk na wargach – przyjacielem króla.

12
Oczy Pana strzegą rozsądku,
a niweczą mowy wiarołomcy.

13
Leniwy mówi: “Lew jest na drodze:
zginę na środku ulicy”.

14
Usta żon cudzych są dołem głębokim:
na kogo Pan się gniewa, ten tam wpadnie.

15
W sercu chłopięcym głupota się mieści,
rózga karności wypędzi ją stamtąd.

16
Uciskać biedaka – to jego bogacić,
bogacza wspierać – to wtrącać go w biedę.

SZCZEGÓLNE POUCZENIA MĘDRCÓW

Wstęp

17
Słowa Mędrców.
Nadstaw ucha i słuchaj słów mędrców,
nakłoń swe serce ku mojej nauce,

18
bo dobrze, gdy w sercu je chowasz,
gdy stale je widać na twoich wargach.

19
Byś ufność swą w Panu pokładał,
chcę wskazać ci dzisiaj twoją drogę.

20
Czy już nie pisałem tobie trzy razy
[słów pełnych] rad i wskazań,

21
by cię nauczyć prawości i prawdy,
byś wiernie zdał sprawę temu, kto cię posłał?

Różne przestrogi

22
Nie okradaj nędzarza, ponieważ jest nędzarzem,
nie uciskaj w bramie biednego,

23
bo Pan rzecznikiem ich sprawy,
wydrze On życie tym, co ich krzywdzą.

24
Nie wiąż się z człowiekiem gniewliwym,
nie obcuj z człowiekiem porywczym,

25
byś do dróg jego nie przywykł
i nie zgotował pułapki na swe życie.

26
Nie bądź z tych, co dają porękę,
co ręczą za [cudze] długi.

27
Jeżeli nie masz czym zapłacić,
po co mają łóżko zabrać spod ciebie?

28
Nie przesuwaj starej miedzy,
ustalonej przez twoich przodków.

29
Widzisz biegłego w swoim zawodzie?
Będzie on stał przed obliczem królów,
a nie przed ludźmi prostymi.

Zostaw wpis