Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Przysłów (Prz 6)

Cztery przestrogi

Poręka

1
Gdy za bliźniego ręczyłeś, mój synu,
gdy za obcego ręką świadczyłeś -

2
słowami swych ust się związałeś,
mową warg własnych jesteś schwytany.

3
Uwolnij się, uczyń to, synu,
boś dostał się w ręce bliźniego:
idź, biegnij i na bliźniego nalegaj;

4
oczom swym zamknąć się nie daj,
powiekom nie dozwól odpocząć;

5
jak gazela wyrwij się z ręki,
jak ptaszek z potrzasku ptasznika.

Lenistwo

6
Do mrówki się udaj, leniwcze,
patrz na jej drogi – bądź mądry:

7
nie znajdziesz u niej zwierzchnika
ni stróża żadnego, ni pana,

8
a w lecie gromadzi swą żywność
i zbiera swój pokarm we żniwa.

9
Jak długo, leniwcze, chcesz leżeć?
A kiedyż ze snu powstaniesz?

10
Trochę snu i trochę drzemania,
trochę założenia rąk, aby zasnąć:

11
a przyjdzie na ciebie nędza jak włóczęga
i niedostatek – jak biedak żebrzący.

Przewrotność

12
Człowiekiem nikczemnym jest i nicponiem:
kto chodzi z kłamstwem na ustach,

13
oczyma strzela, szurga nogami,
palcami swymi wskazuje;

14
a w sercu podstęp ukrywa,
stale przemyśliwa zło,
jest podnietą do kłótni.

15
Dlatego nagle zagłada nań przyjdzie:
w mgnieniu oka zniszczony – i nieodwracalnie.

Przedmiot odrazy Pana

16
Tych sześć rzeczy w nienawiści ma Pan,
a siedem budzi u Niego odrazę:

17
wyniosłe oczy, kłamliwy język,
ręce, co krew niewinną wylały,

18
serce knujące złe plany,
nogi, co biegną prędko do zbrodni,

19
świadek fałszywy, co kłamie,
i ten, kto wznieca kłótnie wśród braci.

Wierność przestrogom

20
Strzeż, synu, nakazów ojca,
nie gardź nauką matki,

21
w sercu je wyryj na zawsze
i zawieś sobie na szyi!

22
Gdy idziesz, niech one cię wiodą,
czuwają nad tobą, gdy zaśniesz;
gdy budzisz się – mówią do ciebie:

23
bo lampą jest nakaz, a światłem Prawo,
drogą do życia – upomnienie, nagana.

Niebezpieczeństwo cudzołóstwa

24
One cię strzegą przed złą kobietą,
przed obcą, choć język ma gładki:

25
jej wdzięków niech serce twoje nie pragnie,
powiekami jej nie daj się złowić,

26
bo nierządnicy wystarczy kęs chleba,
zamężna zaś czyha na cenne życie.

27
Czy schowa kto ogień w zanadrzu,
by nie zajęły się jego szaty?

28
Czy kto pójdzie po węglach ognistych,
a stóp nie poparzy?

29
Tak ten, kto idzie do żony bliźniego,
kto jej dotknie, nie ujdzie karania.

30
Nie ma hańby dla tego, kto kradnie,
by wnętrze napełnić, gdy głodny;

31
a siedmiokrotnie zwróci złapany ,
wszystko, co w domu ma, odda.

32
Lecz kto cudzołoży, ten jest niemądry:
na własną zgubę to czyni.

33
Chłostę i wstyd on tu znajdzie,
a jego hańba się nie zmaże:

34
bo zazdrość pobudza gniew męża,
nie okaże litości w dniu pomsty,

35
na okup za winę nie spojrzy,
dary odrzuci, choćbyś je mnożył.

Zostaw wpis