Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 100)

PSALM 100(99)

Służcie Panu z weselem!

1
Psalm. Dziękczynienie.
Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie;

2
służcie Panu z weselem!
Wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim!

3
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem:
On sam nas stworzył, my Jego własnością,
jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

4
Wstępujcie w Jego bramy wśród dziękczynienia,
wśród hymnów w Jego przedsionki;
chwalcie Go i błogosławcie Jego imię!

5
Albowiem dobry jest Pan,
łaskawość Jego trwa na wieki,
a wierność Jego przez pokolenia.

Zostaw wpis