Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 104)

PSALM 104(103)

Stworzenie wielbi Boga

1
Błogosław, duszo moja, Pana!
O Boże mój, Panie, jesteś bardzo wielki!
Odziany we wspaniałość i majestat,

2
światłem okryty jak płaszczem.
Rozpostarłeś niebo jak namiot,

3
wzniosłeś swe komnaty nad wodami.
Za rydwan masz obłoki,
przechadzasz się na skrzydłach wiatru.

4
Jako swych posłów używasz wichry,
jako sługi – ogień i płomienie.

5
Umocniłeś ziemię w jej podstawach:
na wieki wieków się nie zachwieje.

6
Jak szatą okryłeś ją Wielką Otchłanią,
stanęły wody ponad górami.

7
Musiały uciekać wobec Twej groźby,
na głos Twego grzmotu popadły w przerażenie.

8
Wzniosły się na góry, opadły na doliny,
na miejsce, któreś im naznaczył.

9
Zakreśliłeś granicę, której nie przekraczają,
nigdy nie wrócą, by zalać ziemię.

Zostaw wpis