Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 106)

PSALM 106(105)

Niewdzięczność ludu wybranego

1
Alleluja.
Chwalcie Pana, bo dobry,
bo na wieki Jego łaskawość.

2
Któż opowie dzieła potęgi Pana,
ogłosi wszystkie Jego pochwały?

3
Szczęśliwi, którzy strzegą przykazań,
w każdym czasie czynią to, co sprawiedliwe.

4
Pamiętaj o nas, Panie, gdyż masz upodobanie w swym ludzie.
Przyjdź nam z pomocą,

5
abyśmy ujrzeli szczęście Twych wybranych,
radowali się radością Twojego ludu,
chlubili się razem z Twoim dziedzictwem.

Zostaw wpis