Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 107)

KSIĘGA PIĄTA
PSALM 107(106)

Dziękczynny hymn ocalonych

1
Wysławiajcie Pana, bo dobry,
bo na wieki Jego łaskawość.

2
Niechaj to mówią odkupieni przez Pana,
ci, których wybawił z rąk przeciwnika

3
i których zgromadził z obcych krajów,
ze wschodu i zachodu,
z północy i południa.

Zostaw wpis