Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 111)

PSALM 111(110)

Wielkie dzieła Boże

1
Alleluja.

Alef

Z całego serca chcę chwalić Pana

Bet

w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.

Gimel

2
Wielkie są dzieła Pańskie,

Dalet

mogą ich doświadczyć wszyscy, którzy je miłują.

He

3
Majestat i wspaniałość – to Jego działanie,

Waw

a sprawiedliwość Jego przetrwa na zawsze.

Zain

4
Zapewnił pamięć swym cudom;

Chet

Pan jest miłosierny i łaskawy.

Tet

5
Dał pokarm tym, którzy się Go boją;

Jod

pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu.

Kaf

6
Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich,

Lamed

oddając im posiadłości pogan.

Mem

7
Dzieła rąk Jego to wierność i sprawiedliwość.

Nun

Wszystkie przykazania Jego są trwałe,

Samek

8
ustalone na wieki, na zawsze,

Ain

nadane ze słusznością i mocą.

Pe

9
Zesłał odkupienie swojemu ludowi,

Sade

ustanowił na wieki swoje przymierze;

Kof

a imię Jego jest święte i lęk wzbudza.

Resz

10
Bojaźń Pańska początkiem mądrości;

Szin

wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują,

Taw

a sprawiedliwość Jego trwać będzie zawsze.

Zostaw wpis