Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 126)

PSALM 126(125)

O poprawę doli wyzwolonego ludu

1
Pieśń stopni.
Gdy Pan odmienił
los Syjonu,
byliśmy jak we śnie.

2
Wtedy usta nasze były pełne śmiechu,
a język wołał pełen radości.
Wtedy mówiono między poganami:
“Wielkodusznie postąpił z nimi Pan!”

3
Wielkodusznie postąpił Pan z nami:
staliśmy się radośni.

4
Odmień nasz los, o Panie,
jak strumienie w [ziemi] Negeb.

5
Którzy we łzach sieją,
żąć będą w radości.

6
Postępują naprzód wśród płaczu,
niosąc ziarno na zasiew:
Z powrotem przychodzą wśród radości,
przynosząc swoje snopy.

Zostaw wpis