Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 129)

PSALM 129(128)

Uciśniony Izrael wzywa Bożej pomocy

1
Pieśń stopni.
Bardzo mnie gnębili od mojej młodości –
niech powie Izrael -

2
bardzo mnie gnębili od mojej młodości,
lecz nie zdołali mnie przemóc.

3
Poorali mój grzbiet oracze,
wyżłobili długie bruzdy.

4
Sprawiedliwy zaś Pan pozrywał
więzy występnych.

5
Niech się zawstydzą i odstąpią
wszyscy, co nienawidzą Syjonu.

6
Niech się staną jak trawa na dachu,
która usycha, zanim ją wyplenią.

7
Nie napełni nią kosiarz swej ręki
ani ten, co zbiera snopy – swojego zanadrza.

8
Nie powiedzą także przechodnie:
“Błogosławieństwo Pańskie nad wami!”
“Błogosławimy wam w imię Pana!”

Zostaw wpis