Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 130)

PSALM 130(129)

Z otchłani grzechu ku Bożemu miłosierdziu

1
Pieśń stopni.
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,

2
o Panie, słuchaj głosu mego!
Nakłoń swoich uszu
ku głośnemu błaganiu mojemu!

3
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi?

4
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby Cię otaczano bojaźnią.

5
W Panu pokładam nadzieję,
nadzieję żywi moja dusza:
oczekuję na Twe słowo.

6
Dusza moja oczekuje Pana
bardziej niż strażnicy świtu,
<bardziej niż strażnicy świtu>.

Zostaw wpis