Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 137)

PSALM 137(136)

Nad rzekami Babilonu

1
Nad rzekami Babilonu –
tam myśmy siedzieli i płakali,
kiedyśmy wspominali Syjon.

2
Na topolach tamtej krainy
zawiesiliśmy nasze harfy.

3
Bo tam żądali od nas
pieśni ci, którzy nas uprowadzili,
pieśni radości ci, którzy nas uciskali:
“Zaśpiewajcie nam
jakąś z pieśni syjońskich!”

4
Jakże możemy śpiewać
pieśń Pańską
w obcej krainie?

5
Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie,
niech uschnie moja prawica!

6
Niech język mi przyschnie do podniebienia,
jeśli nie będę pamiętał o tobie,
jeśli nie postawię Jeruzalem
ponad największą moją radość.

Zostaw wpis