Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 139)

PSALM 139(138)

Bóg wszystko przenika

1
Kierownikowi chóru. Dawidowy. Psalm.
Panie, przenikasz i znasz mnie,

2
Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję.
Z daleka przenikasz moje zamysły,

3
widzisz moje działanie i mój spoczynek
i wszystkie moje drogi są Ci znane.

4
Choć jeszcze nie ma słowa na języku:
Ty, Panie, już znasz je w całości.

5
Ty ogarniasz mnie zewsząd
i kładziesz na mnie swą rękę.

6
Zbyt dziwna jest dla mnie Twa wiedza,
zbyt wzniosła: nie mogę jej pojąć.

7
Gdzież się oddalę przed Twoim duchem?
Gdzie ucieknę od Twego oblicza?

8
Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś;
jesteś przy mnie, gdy się w Szeolu położę.

9
Gdybym przybrał skrzydła jutrzenki,
zamieszkał na krańcu morza:

10
tam również Twa ręka będzie mnie wiodła
i podtrzyma mię Twoja prawica.

11
Jeśli powiem: “Niech mię przynajmniej ciemności okryją
i noc mnie otoczy jak światło”:

12
sama ciemność nie będzie ciemna dla Ciebie,
a noc jak dzień zajaśnieje:
<mrok jest dla Ciebie jak światło>.

Zostaw wpis