Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 140)

PSALM 140(139)

Przeciw podstępnym wrogom

1
Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.

2
Wybaw mię, Panie, od człowieka złego,
strzeż mnie od gwałtownika:

3
od tych, którzy w sercu knują złe zamiary,
każdego dnia wzniecają spory.

4
Ostre jak u węża ich języki,
a jad żmijowy pod ich wargami.

5
Od rąk grzesznika ustrzeż mię, Panie,
zachowaj mnie od gwałtownika,
od tych, co zamyślają z nóg mnie zwalić.

6
Pyszni sidło na mnie skrycie zastawiają:
złoczyńcy rozciągają powrozy,
umieszczają pułapki na mojej drodze.

7
Mówię Panu: Jesteś moim Bogiem;
usłysz, o Panie, moje głośne błaganie.

8
Panie, mój Panie, potężna moja pomocy,
osłaniasz w dniu walki moją głowę.

9
Nie dawaj tego, Panie,
czego pragnie niegodziwiec,
nie spełniaj jego zamiarów!
Niech nie podnoszą <Sela>
10
głowy ci, którzy mnie otaczają,
niech dzieło ich warg przygniecie ich samych!

11
Niech spadnie na nich deszcz węgli ognistych;
niech zwali ich do dołu, by się nie dźwignęli!

12
Niech nie ostanie się w kraju mąż złego języka:
gwałtownika niech ogarną nieszczęścia.

13
Wiem, że Pan oddaje sprawiedliwość ubogiemu,
biednemu – słuszność.

14
Tylko sprawiedliwi będą sławili Twe imię,
prawi mieszkać będą przed Twoim obliczem.

Zostaw wpis