Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 147)

PSALM 147(146-147)

Hymn dziękczynny ocalonego ludu

1
<Alleluja>.
Dobrze jest grać naszemu Bogu,
wdzięcznie jest nucić pieśń pochwalną.

2
Pan buduje Jeruzalem,
gromadzi rozproszonych z Izraela;

3
On leczy złamanych na duchu
i przewiązuje ich rany.

4
On liczbę gwiazd oznacza,
wszystkie je woła po imieniu.

5
Pan nasz jest wielki i zasobny w siły,
mądrość Jego jest niewypowiedziana.

6
Pan dźwiga pokornych,
a poniża występnych aż do ziemi.

7
Śpiewajcie pieśń dziękczynną Panu,
grajcie Bogu naszemu na harfie.

8
On niebo okrywa chmurami,
deszcz przygotowuje dla ziemi;
sprawia, że góry wypuszczają trawę
<i zioła, by ludziom służyły>;

9
On daje pokarm bydłu,
pisklętom kruka to, o co wołają.

10
Nie kocha się w sile rumaka;
nie ma też upodobania w goleniach męża.

11
Podobają się Panu ci, którzy się Go boją,
którzy wyczekują Jego łaski.

(Wlg: 147)

12
Chwal, Jerozolimo, Pana,
chwal Boga twego, Syjonie!

13
Umacnia bowiem zawory bram twoich
i błogosławi synom twoim w tobie.

14
Zapewnia pokój twoim granicom,
nasyca ciebie najlepszą pszenicą.

15
Na ziemię zsyła swoje orędzie,
mknie chyżo Jego słowo.

16
On daje śnieg niby wełnę,
a szron jak popiół rozsiewa.

17
Ciska swój grad jak okruchy chleba;
od Jego mrozu ścinają się wody.

18
Posyła słowo swoje i każe im tajać;
każe wiać swemu wiatrowi, a spływają wody.

19
Obwieścił swoje słowa Jakubowi,
Izraelowi ustawy swe i wyroki.

20
Żadnemu narodowi tak nie uczynił:
o swoich wyrokach ich nie pouczył.
Alleluja.

Zostaw wpis