Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 149)

PSALM 149

Posłannictwo Izraela

1
Alleluja.
Śpiewajcie pieśń nową Panu;
chwała Jego [niech zabrzmi] w zgromadzeniu świętych.

2
Niech Izrael się cieszy swym Stwórcą,
niech synowie Syjonu radują się swym Królem.

3
Niech chwalą Jego imię wśród tańców,
niech grają Mu na bębnie i cytrze.

4
Bo Pan w ludzie swoim ma upodobanie
i zdobi pokornych zwycięstwem.

5
Niech się weselą święci wśród chwały,
niech się cieszą na swoich sofach!

6
Niech chwała Boża będzie w ich ustach,
a miecze obosieczne w ich ręku:

7
aby dokonać pomsty wśród pogan
i karania pośród narodów;

8
aby ich królów zakuć w kajdany,
a dostojników w żelazne łańcuchy;

9
by wypełnić na nich pisany wyrok:
to jest chwałą wszystkich Jego świętych.
Alleluja.

Zostaw wpis