Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 18)

PSALM 18(17)

Król dzięki czyni za zwycięstwo

1
Kierownikowi chóru. Sługi Bożego, Dawida, który wypowiedział do Pana słowa
tej pieśni, gdy go Pan wybawił z mocy wszystkich jego nieprzyjaciół i z ręki
Saula.
2
Rzekł wtedy:
Miłuję Cię, Panie, Mocy moja,

3
Panie, ostojo moja i twierdzo, mój wybawicielu,
Boże mój, skało moja, na którą się chronię,
tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono!

4
Wzywam Pana, godnego chwały,
i jestem wolny od moich nieprzyjaciół.

5
Ogarnęły mnie fale śmierci
i zatrwożyły mnie odmęty niosące zagładę;

6
oplątały mnie pęta Szeolu,
zaskoczyły mnie sidła śmierci.

Zostaw wpis