Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 21)

PSALM 21(20)

Dziękczynienie i modlitwa za króla

1
Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.

2
Panie, król się weseli z Twojej potęgi,
jak bardzo się cieszy z Twojej pomocy!

3
Spełniłeś pragnienie jego serca
i nie odmówiłeś błagania warg jego.

Zostaw wpis