Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 22)

PSALM 22(21)

Męka Mesjasza i jej owoce

1
Kierownikowi chóru. Na modłę pieśni: “Łania o świcie”. Psalm. Dawidowy.

2
Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?
Daleko od mego Wybawcy słowa mego jęku.

3
Boże mój, wołam przez dzień, a nie odpowiadasz,
[wołam] i nocą, a nie zaznaję pokoju.

4
A przecież Ty mieszkasz w świątyni,
Chwało Izraela!

5
Tobie zaufali nasi przodkowie,
zaufali, a Tyś ich uwolnił;

6
do Ciebie wołali i zostali zbawieni,
Tobie ufali i nie doznali wstydu.

Zostaw wpis