Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 24)

PSALM 24(23)

Pan uroczyście wkracza do świątyni

1
Dawidowy. Psalm.
Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.

2
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami.

Zostaw wpis