Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 3)

PSALM 3

Modlitwa prześladowanego

1
Psalm Dawida, gdy uciekał przed swoim synem Absalomem.

2
Panie, jakże wielu jest tych, którzy mnie trapią,
jak wielu przeciw mnie powstaje!

3
Wielu jest tych, co mówią o mnie:
“Nie ma dla niego zbawienia w Bogu”.

Zostaw wpis