Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 37)

PSALM 37(36)

Los złych i dobrych

1
Dawidowy.

Alef

Nie unoś się gniewem z powodu złoczyńców
ani nie zazdrość niesprawiedliwym,

2
bo znikną tak prędko jak trawa
i zwiędną jak świeża zieleń.

Bet

3
Miej ufność w Panu i postępuj dobrze,
mieszkaj w ziemi i zachowaj wierność.

4
Raduj się w Panu,
a On spełni pragnienia twego serca.

Gimel

5
Powierz Panu swoją drogę
i zaufaj Mu: On sam będzie działał

6
i sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło,
a słuszność twoja – jak południe.

Dalet

7
Upokórz się przed Panem i Jemu zaufaj!
Nie oburzaj się na tego, komu się szczęści w drodze,
na człowieka, co obmyśla zasadzki.

He

8
Zaprzestań gniewu i porzuć zapalczywość;
nie oburzaj się: to wiedzie tylko ku złemu.

9
Złoczyńcy bowiem wyginą,
a ufający Panu
posiądą ziemię.

Waw

10
Jeszcze chwila, a nie będzie przestępcy:
spojrzysz na jego miejsce, a już go nie będzie.

11
Natomiast pokorni posiądą ziemię
i będą się rozkoszować wielkim pokojem.

Zain

12
Przeciw sprawiedliwemu zło knuje występny
i zgrzyta na niego zębami.

13
Pan śmieje się z niego,
bo widzi, że jego dzień nadchodzi.

Chet

14
Występni dobywają miecza,
łuk swój napinają,
by powalić biedaka i nieszczęśliwego,
by zabić tych, których droga jest prosta.

15
Ich miecz przeszyje własne ich serca,
a ich łuki zostaną złamane.

Tet

16
Lepsza jest odrobina, którą ma sprawiedliwy,
niż wielkie bogactwo występnych,

17
bo ramiona występnych będą połamane,
a sprawiedliwych Pan podtrzymuje.

Jod

18
Pan zna dni nienagannych,
a ich dziedzictwo trwać będzie na wieki;

19
w czasie klęski nie zaznają wstydu,
a we dni głodu będą syci.

Kaf

20
Występni natomiast poginą;
wrogowie Pana
jak krasa łąk zwiędną,
jak dym się rozwieją.

Lamed

21
Występny pożycza, ale nie zwraca,
a sprawiedliwy lituje się i obdarza.

22
Błogosławieni przez Pana posiądą ziemię,
przeklęci przez Niego będą wyniszczeni.

Mem

23
Pan umacnia kroki człowieka
i w jego drodze ma upodobanie.

24
A choćby upadł, to nie będzie leżał,
bo rękę jego Pan podtrzymuje.

Nun

25
Byłem dzieckiem i jestem już starcem,
a nie widziałem sprawiedliwego w opuszczeniu
ani potomstwa jego, by o chleb żebrało.

26
Lituje się on w każdym czasie i pożycza;
potomstwo jego stanie się błogosławieństwem.

Samek

27
Odstąp od złego, czyń dobro,
abyś mógł mieszkać na wieki,

28
bo Pan miłuje sprawiedliwość
i nie opuszcza swych świętych;

Ain

nikczemni wyginą,
a potomstwo występnych będzie wytępione.

29
Sprawiedliwi posiądą ziemię
i będą mieszkać na niej na zawsze.

Pe

30
Usta sprawiedliwego głoszą mądrość
i język jego mówi to, co słuszne.

31
Prawo jego Boga jest w jego sercu,
a jego kroki się nie zachwieją.

Sade

32
Występny czatuje na sprawiedliwego
i usiłuje go zabić,

33
lecz Pan nie zostawia go w jego ręku
i nie pozwala skazać, gdy stanie przed sądem.

Kof

34
Miej nadzieję w Panu i strzeż Jego drogi,
a On cię wyniesie, abyś posiadł ziemię;
zobaczysz zagładę występnych.

Resz

35
Widziałem, jak występny się pysznił
i rozpierał się jak cedr zielony.

36
Przeszedłem obok, a już go nie było;
szukałem go, lecz nie można było go znaleźć.

Szin

37
Strzeż uczciwości, przypatruj się prawości,
bo w końcu osiągnie [ten] człowiek pomyślność.

38
Wszyscy zaś grzesznicy będą wyniszczeni,
potomstwo występnych wyginie.

Taw

39
Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana;
On ich ucieczką w czasie utrapienia.

40
Pan ich wspomaga, wyzwala;
wyzwala ich od występnych i zachowuje,
do Niego bowiem się uciekają.

Zostaw wpis