Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 46)

PSALM 46(45)

Bóg naszą mocą

1
Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Na melodię: “Alamot…”. Pieśń.

2
Bóg jest dla nas ucieczką i mocą:
łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach.

3
Przeto się nie boimy, choćby waliła się ziemia
i góry zapadały w otchłań morza.

4
Niech wody jego burzą się i kipią,
niech góry się chwieją pod jego naporem:
<Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest dla nas obroną>.

5
Odnogi rzeki rozweselają miasto Boże –
uświęcony przybytek Najwyższego.

6
Bóg jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje;
Bóg mu pomoże o brzasku poranka.

7
Zaszemrały narody, wzburzyły się królestwa.
Głos Jego zagrzmiał – rozpłynęła się ziemia:

8
Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest dla nas obroną.

9
Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana,
dzieła zdumiewające, których dokonuje na ziemi.

10
On uśmierza wojny aż po krańce ziemi,
On kruszy łuki, łamie włócznie,
tarcze pali w ogniu.

11
“Zatrzymajcie się, i we Mnie uznajcie Boga
wzniosłego wśród narodów, wzniosłego na ziemi!”

12
Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest dla nas obroną.

Zostaw wpis