Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 48)

PSALM 48(47)

Jerozolima wyzwolona wielbi Boga

1
Pieśń. Psalm. Synów Koracha.

2
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały
w mieście Boga naszego.
Góra Jego święta,
3
wspaniałe wzgórze,
radością jest całej ziemi;
góra Syjon, kraniec północy,
jest miastem wielkiego Króla.

4
Bóg w jego zamkach
okazuje się obroną.

5
Oto bowiem złączyli się królowie
i razem natarli.

Zostaw wpis