Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 51)

PSALM 51(50)

Wezwanie i prośba pokutnika

1
Kierownikowi chóru. Psalm. Dawida,
2
gdy przybył do niego prorok Natan po
jego grzechu z Batszebą.

3
Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,
w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!

4
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego!

Zostaw wpis