Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 81)

PSALM 81(80)

Hymn świąteczny

1
Kierownikowi chóru. Na melodię z Gat. Asafowy.

2
Radośnie śpiewajcie Bogu, naszej Mocy,
wykrzykujcie Bogu Jakuba!

3
Zacznijcie śpiew i w bęben uderzcie,
w harfę słodko dźwięczącą i lirę!

4
Dmijcie w róg na nowiu,
podczas pełni, w nasz dzień uroczysty!

5
Bo to jest ustawa w Izraelu,
przykazanie Boga Jakubowego.

6
To prawo ustanowił On dla Józefa,
gdy wyruszył on z ziemi egipskiej.
Słyszę język nieznany:

Zostaw wpis