Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 85)

PSALM 85(84)

Bliskie jest nasze zbawienie

1
Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Psalm.

2
Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi;
odmieniłeś los Jakuba,

3
odpuściłeś winę Twojemu ludowi;
zakryłeś wszystkie ich grzechy.

4
Powściągnąłeś całe zagniewanie Twoje,
zaniechałeś zapalczywości Twojego gniewu.

5
Odnów nas, Boże, nasz Zbawco,
i zaniechaj Twego oburzenia na nas!

6
Czyż będziesz na nas gniewał się na wieki,
czy gniew Twój rozciągniesz na wszystkie pokolenia?

7
Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie,
aby Twój lud weselił się w Tobie?

8
Okaż nam, Panie, swoją łaskawość
i daj nam swoje zbawienie!

9
Chciałbym słuchać tego, co mówi Pan Bóg:
oto ogłasza pokój
ludowi swemu i świętym swoim;
niech się nie stają znów nierozsądni.

10
Zaiste, bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy się Go boją,
tak iż chwała zamieszka w naszej ziemi.

11
Łaskawość i wierność spotkają się z sobą,
ucałują się sprawiedliwość i pokój.

12
Wierność z ziemi wyrośnie,
a sprawiedliwość wychyli się z nieba.

13
Pan sam obdarzy szczęściem
a nasza ziemia wyda swój owoc.

14
Sprawiedliwość pójdzie przed Nim,
po śladach Jego kroków – zbawienie.

Zostaw wpis