Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 87)

PSALM 87(86)

Syjon macierzą wszystkich ludów

1
Synów Koracha. Psalm. Pieśń.
Budowla Jego jest na świętych górach:

2
Pan miłuje bramy Syjonu
bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.

3
Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie,
o miasto Boże!

4
Wymienię Rahab i Babel wśród tych, co mnie znają;
oto Filistyni i Tyr razem z Kusz [powiedzą]:
“Ten [i ten] się tam urodził”.

Zostaw wpis