Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 94)

PSALM 94(93)

Wołanie o sprawiedliwość

1
Boże, Mścicielu, Panie,
Boże, Mścicielu, ukaż się!

2
Powstań Ty, który sądzisz ziemię,
daj pysznym odpłatę!

3
Jak długo występni, o Panie,
jak długo będą się chełpić występni,

4
będą pleść i gadać bezczelnie,
i chwalić się będą wszyscy złoczyńcy?

5
Lud Twój, o Panie, depczą
i uciskają Twoje dziedzictwo,

6
mordują wdowę i przychodnia
i zabijają sieroty.

7
A mówią: “Pan nie widzi,
nie dostrzega [tego] Bóg Jakuba”.

Zostaw wpis