Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Psalmów (Ps 99)

PSALM 99(98)

Chwalcie najświętszego Boga!

1
Pan króluje: drżą narody;
zasiada na cherubach: a ziemia się trzęsie.

2
Wielki jest Pan na Syjonie
i wyniesiony ponad wszystkie ludy.

3
Niech wielbią imię Twoje
wielkie i straszliwe:
ono jest święte.

4
Królem jest Potężny, co kocha sprawiedliwość.
Ty ustanowiłeś to, co jest słuszne,
prawo i sprawiedliwość w Jakubie
Ty ustanowiłeś.

5
Wysławiajcie Pana, Boga naszego,
oddajcie pokłon u podnóżka stóp Jego:
On jest święty.

Zostaw wpis