Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Rodzaju (Rdz 1)

DZIEJE POCZĄTKÓW ŚWIATA I LUDZKOŚCI

Świat stworzony przez Boga

1
Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.
2
Ziemia zaś była bezładem i
pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił
się nad wodami.

3
Wtedy Bóg rzekł: “Niechaj się stanie światłość!” I stała się
światłość.
4
Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności.
5
I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą.
I tak upłynął wieczór i poranek – dzień pierwszy.

6
A potem Bóg rzekł: “Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i
niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich!”
7
Uczyniwszy to sklepienie, Bóg
oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się
stało,
8
Bóg nazwał to sklepienie niebem.
I tak upłynął wieczór i poranek – dzień drugi.

9
A potem Bóg rzekł: “Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce
i niech się ukaże powierzchnia sucha!” A gdy tak się stało,
10
Bóg nazwał tę
suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg widząc, że
były dobre,
11
rzekł: “Niechaj ziemia wyda rośliny zielone: trawy dające
nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w
których są nasiona”. I stało się tak.
12
Ziemia wydała rośliny zielone:
trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których
było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre.

13
I tak upłynął wieczór i poranek – dzień trzeci.

14
A potem Bóg rzekł: “Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na
sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku,
dni i lata;
15
aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby
świeciły nad ziemią”. I stało się tak.
16
Bóg uczynił dwa duże ciała
jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz
gwiazdy.
17
I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią;
18 aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział
Bóg, że były dobre.

19
I tak upłynął wieczór i poranek – dzień czwarty.

20
Potem Bóg rzekł: “Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a
ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba!”
21
Tak stworzył Bóg
wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi
zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg
widząc, że były dobre,
22
pobłogosławił je tymi słowami: “Bądźcie płodne i
mnóżcie się, abyście zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża
na ziemi”.

23
I tak upłynął wieczór i poranek – dzień piąty.

24
Potem Bóg rzekł: “Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju:
bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów!” I stało
się tak.
25
Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich
zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre.
26
A wreszcie
rzekł Bóg: “Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad
rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad
wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!”

27
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz,
na obraz Boży go stworzył:
stworzył mężczyznę i niewiastę.

28
Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: “Bądźcie płodni i
rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną;
abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad
wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi”.
29
I rzekł Bóg: “Oto wam daję
wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego
owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem.
30
A dla wszelkiego
zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego,
co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem
wszelka trawa zielona”. I stało się tak.
31
A Bóg widział, że wszystko, co
uczynił, było bardzo dobre.

I tak upłynął wieczór i poranek – dzień szósty.

Zostaw wpis