Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Księga Rodzaju (Rdz 11)

Wieża Babel

1
Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa.
2
A gdy
wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali.

3
I mówili jeden do drugiego: “Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w
ogniu”. A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy
murarskiej,
4
rzekli: “Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której
wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy
się nie rozproszyli po całej ziemi”.

5
A Pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali
ludzie,
6
i rzekł: “Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest
przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich
niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić.
7
Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich
język, aby jeden nie rozumiał drugiego!”

8
W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, i
tak nie dokończyli budowy tego miasta.
9
Dlatego to nazwano je Babel, tam
bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan
rozproszył ich po całej powierzchni ziemi.

Potomkowie Sema

10
Ci są potomkowie Sema.

Gdy Sem miał sto lat, urodził mu się syn, Arpachszad, w dwa lata po
potopie.
11
Po urodzeniu się Arpachszada Sem żył pięćset lat i miał synów i
córki.

12
Arpachszad, przeżywszy trzydzieści pięć lat, miał syna Szelacha.
13
A
po urodzeniu się Szelacha Arpachszad żył czterysta trzy lata i miał synów i
córki.

14
Szelach, przeżywszy trzydzieści lat, miał syna Ebera;
15
po urodzeniu
się Ebera żył Szelach czterysta trzy lata i miał synów i córki.

16
Gdy Eber miał trzydzieści cztery lata, urodził mu się syn, Peleg;
17

a po urodzeniu się Pelega żył Eber czterysta trzydzieści lat i miał synów i
córki.

18
Gdy Peleg miał trzydzieści lat, urodził mu się Reu;
19
a po urodzeniu
się Reu żył Peleg dwieście dziewięć lat i miał synów i córki.

20
Gdy Reu miał trzydzieści dwa lata, urodził mu się syn, Serug;
21
a po
urodzeniu się Seruga żył Reu dwieście siedem lat i miał synów i córki.

22
Gdy Serug miał trzydzieści lat, urodził mu się Nachor;
23
a po
urodzeniu się Nachora żył Serug dwieście lat i miał synów i córki.

24
Gdy Nachor miał dwadzieścia dziewięć lat, urodził mu się Terach;
25
a
po urodzeniu się Teracha Nachor żył sto dziewiętnaście lat i miał synów i
córki.

26
Gdy Terach miał siedemdziesiąt lat, urodzili mu się synowie: Abram,
Nachor i Haran.

DZIEJE PATRIARCHÓW IZRAELSKICH
DZIEJE POTOMKÓW TERACHA – ABRAHAM

Rodzina Abrama

27
Oto dzieje potomków Teracha.

Terach był ojcem Abrama, Nachora i Harana, a Haran był ojcem Lota.
28

Haran zmarł jeszcze za życia Teracha, swego ojca, w kraju, w którym się
urodził, w Ur chaldejskim.
29
Abram i Nachor wzięli sobie żony. Imię żony
Abrama było Saraj, imię zaś żony Nachora – Milka. Była to córka Harana,
który miał jeszcze drugą córkę imieniem Jiska.
30
Saraj była niepłodna, nie
miała więc potomstwa.

31
Terach, wziąwszy z sobą swego syna Abrama, Lota – syna Harana, czyli
swego wnuka, i Saraj, swą synową, żonę Abrama, wyruszył z nimi z Ur
chaldejskiego, aby się udać do kraju Kanaan. Gdy jednak przyszli do Charanu,
osiedlili się tam.
32
Terach doczekał dwustu i pięciu lat życia i zmarł w
Charanie.

Zostaw wpis